Interne waarden

Interne waarden

Deze zes interne waarden zijn het resultaat van een project dat in 2019 van start ging en waarbij iedereen bij Pro Velo werd betrokken. Het vormt de gemeenschappelijke basis voor de manier waarop wij bij Pro Velo werken en werkrelaties ontwikkelen. Een referentiekader dat als leidraad dient voor onze keuzes bij samenwerking en organisatie. Het zijn waarden die zich vertalen in concrete daden naar ieders verantwoordelijkheid!

1. Onze maatschappelijke rol

Elke dag dat je bij Pro Velo werkt, bouw je mee aan een maatschappij die zich bewust is van de grenzen van haar planeet en die de mens respecteert. Alles wat we doen voor Pro Velo en in ons dagelijkse leven, weerspiegelt onze sterke ecologische betrokkenheid. Wij zijn geen extremisten, maar we timmeren samen aan de weg en inspireren anderen.

Pro Velo biedt degelijke jobs waar de vaardigheden en ervaring van eenieder op een oordeelkundige en menselijke manier worden gewaardeerd.

1. Onze maatschappelijke rol

2. Onze samenwerking

We bundelen onze krachten om bij te dragen aan het sociale doel en de doelstellingen van Pro Velo en delen onze kennis en ervaring als een hecht team, in een klimaat van solidariteit. We respecteren het werk van onze collega’s om een serene en constructieve werksfeer te creëren.

2. Onze samenwerking

3. Ons wederzijds respect

Wij stellen ons allen tolerant, open en luistervaardig op in de omgang met onze collega’s, ook in conflictsituaties. Ieder van ons verwelkomt verschillen – wat die ook mogen zijn – en maken er een kracht van. We behandelen elkaar gelijk.

Een positieve werksfeer is essentieel om het beste in ieder van ons naar boven te halen en te gedijen in het Pro Velo-project.

3. Ons wederzijds respect

4. Onze verbintenis

We onderschrijven allemaal de missie en waarden van Pro Velo. Elke dag opnieuw levert onze professionele inzet, die wordt gekenmerkt door dynamisme, enthousiasme en samenhorigheid, hiervan bewijs.

Iedereen draagt bij tot de kwaliteit van de acties die we ondernemen en de voortdurende verbetering ervan.

4. Onze verbintenis

5. Onze participatie

Pro Velo pleit voor transparantie in overleg en beslissingen. Wij streven naar een participatief model waarin iedereen zijn/haar mening kan geven.

De teams worden aangemoedigd om actief deel te nemen aan het opstellen van hun doelstellingen en de ontwikkeling van hun projecten.

Er wordt ruimte gelaten om zelf initiatief te nemen om zo autonomie en verantwoordelijkheid te stimuleren. In dit opzicht hebben we allemaal het recht om fouten te maken.

Interne mobiliteit, sociale dialoog en het welzijn van de werknemers staan centraal.

5. Onze participatie

6. Ons geheime ingrediënt …

Niet te vergeten, natuurlijk: humor, gezelligheid, het ongewone, creativiteit, plezier en een tikkeltje rebelsheid! Dit zijn de essentiële ingrediënten voor een goede werksfeer.

6. Ons geheime ingrediënt ...

Bedankt aan Philippe Cruyt, Belgisch tekenaar, voor de mooie illustraties van onze waarden!