|

Nieuws

Pro Velo organiseert campagnes en acties die mensen in het zadel zetten. In weerwil van de vooroordelen waaraan velen nog vasthouden, laten deze ervaren dat fietsen efficiënt, flexibel, bevrijdend en immer actueel is.

Telvrijwilligers gezocht!

Fietsers tellen mee

Meten is weten. Zonder kwaliteitsvolle cijfergegevens, geen kwaliteitsvol (fiets)mobiliteitsbeleid. Daarom vroeg Brussel Mobiliteit aan Pro Velo om drie fietstellingen te organiseren in mei 2018, steeds tijdens de ochtendspits.

Lees meer

Pro Velo-fietsenvlootverkoop

Van tijd tot tijd verversen we een aanzienlijk deel van onze fietsenvloot. Dan doen we een hoop uitstekend onderhouden kwaliteitsfietsen voor een prijsje van de hand.

Lees meer

Het Brussels Fietsobservatorium 2017

Op vraag van het Hoofdstedelijk Gewest telt Pro Velo sinds 1998 fietsers op de Brusselse wegen. Deze tellingen worden uitgevoerd in het kader van het Brussels Fietsobservatorium en vinden vier keer per jaar op vaste plaatsen plaats. Dit staat ons toe trends te analyseren.

Lees meer

Beste wensen!

Heel Pro velo wenst je al het wenselijke.

Lees meer

Nieuwe fietsers in Brussel: wie zijn ze, wat drijft hen?

In 2017 was het Brussels Fietsobservatorium bijzonder geïnteresseerd in de nieuwe Brusselfietsers: Brusselaars die zich vanaf 2015, of later, met de fiets verplaatsen. Wat zette hen hiertoe aan? Hoe verplaatsten ze zich daarvoor? Hoe hebben ze de fiets in hun mobiliteit geïntegreerd?

Lees meer

Pro Velo ontwikkelt oplossingen op maat voor een vlotte en duurzame overstap naar de fiets en draagt zo bij tot een betere levenskwaliteit.