Stagiaire communicatie en marketing (V/M)

De stagiair/e krijgt de taak om binnen de vzw Pro Velo de promoactiviteiten van het fietstoerisme in Brussel te ondersteunen. Met de stage willen we in de eerste plaats de communicatie van een van de vlaggenschipprojecten van het Tour/Event-team verbeteren, namelijk het EuroVelo-project. In de tweede plaats willen we met de stage een onderzoek laten doen naar de concurrentie rond gegidste fietstochten. Tenslotte wordt de student.e ook gevraagd bepaalde acties uit te voeren en het team te ondersteunen bij de organisatie van fietsevents.

De stagiair.e gaat aan de slag in het vijfkoppige team Toerisme en Events (‘Tour&Event’) van Pro Velo en wordt begeleid door de verantwoordelijke van elk project onder toezicht van de afdelingsverantwoordelijke.

 

 

Je taken

Communicatie van EuroVelo

 • Helpen om de bestaande website be te verbeteren op vlak van seo en de totale herziening en bijwerking van de content, vooral dan voor de rubriek “Tours“;
 • Een video maken over het EuroVelo-netwerk in België;
 • Aanbevelingen formuleren om de zichtbaarheid van de EuroVelo te verbeteren op events, zoals beurzen, en de aanbevolen acties uitvoeren.
 • Statische gegevens monitoren via ons dashboard en mogelijke oplossingen zoeken om ze te verbeteren. (Statistische analyse van de website en de nieuwsbrief)
 • Innovatieve ideeën lanceren om de routes te promoten (bijv. ideeën voor onderwerpen voor persberichten, innovatieve marketing- en communicatie-ideeën)
 • Trefwoordbeheer voor ons benchmarkonderzoek (gebruikte tool: GMAIL)

Concurrentieanalyse voor gegidste fietstochten

 • Studie van de concurrentie die eveneens gegidste fietstochten organiseren in Brussel om aanbevelingen te formuleren waarmee Pro Velo zich kan onderscheiden van de concurrentie;
 • Benchmarkstudie op Europees niveau om inspiratie op te doen uit goede praktijken in het buitenland en deze toe te passen op Pro Velo;
 • Een actieplan opstellen om het concurrentievermogen van Pro Velo op de markt voor gegidste fietstochten te verbeteren, en prioritaire en ‘quick win’-acties uitvoeren;

Transversale acties :

 • Ondersteuning en operationele deelname aan Pro Velo-events zoals Bike Experience, het fietssalon, Bike Talks, Vollenbike…

Vereist profiel

 • Ervaring in marketing, communicatie en marktanalyse.
 • Idealiter tweetalig (FR/NL), kennis van het Engels is een pluspunt.
 • In staat om in een team te werken.
 • Proactief, autonoom en verantwoordelijk in zijn.haar werk, met respect voor deadlines.
 • Georganiseerd, nauwgezet, dynamisch, creatief
 • Diplomatiek, goede interpersoonlijke vaardigheden
 • Bezig met actieve mobiliteit, duurzaam toerisme en milieuvraagstukken.

Stageperiode

Minimaal drie maand en maximaal zes maanden, idealiter vanaf eind januari.

Stageplaats

Londenstraat 15, 1050 Elsene

Voorwaarden

Vergoeding van reiskosten naar Pro Velo (openbaar vervoer, fiets, trein…) met uitzondering van de auto. Mogelijkheid om een fiets te lenen indien de interne voorraad dit toelaat.

 

 

 

Geïnteresseerd?

Stuur je CV en motivatiebrief !