|

Goed samen op weg gaan, da’s goed communiceren

Switch a roue

Hoe verloopt de verplaatsing naar je werk?

"Fietsers respecteren de verkeersregels niet", zei een automobilist. "Auto's kunnen echt druk op je uitoefenen", zei een fietser.

Charlotte gaat naar haar werk met de wagen, Salima met de fiets. Ze hebben beiden hun vooroordelen over de manier waarop de ander zich verplaatst. Pro Velo heeft hen samengebracht om de verplaatsingsgewoontes van ander beter te leren kennen.

Het doel? Fietsers en automobilisten samenbrengen, zodat ze elkaar beter begrijpen in het verkeer.

Charlotte heeft een week de fiets genomen. Salima heeft zich na vele jaren nog eens achter het stuur gezet voor haar traject.

Tristan, automobilist en Jean-Marc, fietser.

Maria, openbaar vervoer en Gilles, automobilist.

Pro Velo ontwikkelt oplossingen op maat voor een vlotte en duurzame overstap naar de fiets en draagt zo bij tot een betere levenskwaliteit.