|

Persbericht: Wil de stad Brussel wel meer fietsers? Fietsers vragen meer respect

Brussel, 1/3/2018 - Vandaag woensdag 7 maart vindt de fietscommissie van de stad Brussel plaats. Op deze bijeenkomst wordt het fietsbeleid van de stad Brussel besproken. Fietsers zitten samen met vertegenwoordigers van de stad Brussel, kabinet Els Ampe en administratie. Door het ontbreken van een uitgewerkte visie en te weinig aandacht voor de inbreng van de fietsers is er van een echte dialoog echter geen sprake. De Fietsersbond stelt samen met GRACQ, Pro Velo en EUCG dan ook de werking van de fietscommissie in vraag.

Fietsers worden gehoord maar de stad luistert niet
Voor de fietsers is het duidelijk. Ze worden weliswaar gehoord op deze commissie, maar van een echte dialoog is geen sprake. De Stad brengt de fietsersverenigingen ook onvoldoende op de hoogte van de plannen op fietsgebied. Opmerkingen en voorstellen worden maar al te vaak genegeerd. De fietsersverenigingen roepen de Stad dan ook op om werk te maken van een echte dialoog.

Gebrek aan respect voor gewestelijke fietsroutes
De fietsers zijn vooral verontrust door het gebrek aan respect dat de Stad toont voor de gewestelijke fietsroutes. Binnen de Vijfhoek zijn deze routes van heel groot belang. De Stad Brussel degradeerde ze meermaals. Zo kunnen fietsers via de Asstraat de Vijfhoek niet meer binnen, op de Hertogstraat werd een fietspad weggehaald, en fietsers worden sinds kort op de Handelskaai geconfronteerd met gemotoriseerd verkeer, ondanks de verklaringen van de bevoegde schepen die op de fietscommissie van december verzekerde dat deze situatie slechts tijdelijk was.

Stad weigert echte keuzes te maken voor mobiliteit
Met de invoering van de voetgangerszone en het circulatieplan koos de stad ervoor om alle verkeer te concentreren op een aantal smalle en kleine straten. Geen goed idee, zei de fietsersbeweging onmiddellijk. Daar is veel te weinig ruimte, om fietsers, auto’s, vrachtwagens en bussen samen te brengen. Zo wil de stad iedereen plezieren en durft ze geen doordachte mobiliteitskeuzes maken. Een politiek die uiteindelijk enkel ontevredenen oplevert. Vandaar ook de lauwe ontvangst van de plannen voor de heraanleg van de Zespenningenstraat.
 
Fietsersverenigingen stellen werking fietscommissie in vraag
De fietsersverenigingen zijn dan ook formeel: “Ons geduld is bijna op. Bij de start van de fietscommissie zullen we de huidige werking ervan in vraag stellen. Daarnaast vragen we dat de Stad stopt met het afbreken van de gewestelijke fietsroutes. Meer respect voor fietsers dat toon je vooral op het terrein, en juist hier schiet de stad schromelijk te kort.”

Contact voor meer info
Roel De Cleen, Fietsersbond, 0486 306 604

Pro Velo ontwikkelt oplossingen op maat voor een vlotte en duurzame overstap naar de fiets en draagt zo bij tot een betere levenskwaliteit.