|

Persbericht: Het Brussels Fietsobservatorium 2017: consolidatie van positieve trends

Brussel, 6/3/2018 - Op vraag van het Hoofdstedelijk Gewest telt Pro Velo sinds 1998 fietsers op de Brusselse wegen. Deze tellingen worden uitgevoerd in het kader van het Brussels Fietsobservatorium en vinden vier keer per jaar op vaste telplaatsen plaats.

In vergelijking met 2016, stelden we in 2017 een stagnatie van het aantal fietsers in Brussel vast (-0,8%). 2016 werd evenwel getekend door een erg sterke stijging van het aantal fietsers (+30%). Deze werd onder andere toegeschreven aan de aanslagen op de metro, de sluiting van een aantal tunnels, de inrichting van de voetgangerszone in het centrum en aangenaam fietsweer. Omdat deze factoren in 2017 minder doorwegen op de Brusselse fietsmobiliteit, zijn wij verheugd met dit resultaat.

Op de fiets, het hele jaar door!

Het ziet ernaar uit dat de mensen die zich vanaf 2015 per fiets op de Brusselse wegen bewegen, dit in 2017 zijn blijven doen. En ook bij winterweer! Splitsen we de resultaten voor 2017 op volgens de verschillende telmomenten, dan stellen we een stijging van het aantal fietsers vast in januari en november, tegenover een daling in mei en september.

Meer cijfers

Bezoek deze webpagina of download het volledige rapport voor meer cijfermateriaal – over de verdeling mannen-vrouwen, het stijgende aandeel elektrische fietsen, het slinkende aandeel Villo!'s, de betere verlichting van Brusselse fietsers, de (nakende) verzadiging van fietsparkings, en de Brusselse helmgewoonten. Voor het eerst sinds onze tellingen draagt meer dan de helft van de Brusselse fietsers een helm.

Infografie en illustraties

Naast het volledige rapport, delen we ook graag deze infografie. Op deze webpaginavind je ook een reeks op zichzelf staande illustraties, die uiteraard vrij kunnen worden gebruikt (zolang de logo's linksonder zichtbaar blijven).

Pro Velo ontwikkelt oplossingen op maat voor een vlotte en duurzame overstap naar de fiets en draagt zo bij tot een betere levenskwaliteit.