|

De fietsvergoeding: voordelen voor werkgevers en werknemers

pro_velo_bonus_advantages_bike_bicycle_enterprise_employee

Fiets je regelmatig naar het werk? Ben je werkgever en wil je een fietsvergoeding geven aan je werknemers?

  • Wat is de fietsvergoeding?
  • Wie komt in aanmerking?
  • Een bedrijfsfiets?
  • De vergoeding en multimodaliteit
  • Vrijstellingen en bijzonderheden

Wat is de fietsvergoeding?

De fietsvergoeding is een kilometervergoeding die een werkgever geeft aan werknemers die hun woon-werktraject gedeeltelijk of volledig per fiets afleggen. Het is dus geen vergoeding voor kilometers die tijdens de werkuren worden gereden. Deze vergoeding is vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen tot een bedrag van € 0,25 per kilometer. Ze kan als een maandelijks of trimestrieel forfait worden uitbetaald voor werknemers die niet iedere dag met de fiets komen werken. Deze vergoeding dient om de kosten van de fiets te dekken (onderhoud, …), maar wil vooral meer werknemers aanzetten om naar het werk te fietsen. De vergoeding, maar ook de vrijstelling van belasting en sociale bijdragen, worden sinds 2010 geïndexeerd.

Wie komt in aanmerking?

De fietsvergoeding is meestal een gunst van de werkgever, maar ze kan ook verplicht zijn. Dat is onder andere het geval voor paritair comité 329.02 of voor bepaalde collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) in de openbare sector. Sommige federale ambtenaren krijgen bijvoorbeeld de € 0,25 per kilometer als ze met de fiets naar het werk komen. Voor gemeentelijke ambtenaren is het krijgen van de vergoeding onderworpen aan bepaalde voorwaarden die door de gemeenteraad worden gestemd.

Privé

In de privésector kan het voorkomen dat ook bedrijven zonder sectorale cao’s deze vergoeding hebben opgenomen in hun arbeidsreglement.

Als er geen vergoeding is voorzien, kan de werknemer aan de vakbond of BUG (Bicycle User Group) vragen om hiervoor te ijveren, óf het totaal aantal kilometers per jaar (vermenigvuldigd met € 0,25) ingeven als professionele onkosten op de belastingaangifte (bij “werkelijke kosten”).

Als er een vergoeding wordt betaald door de werkgever, is het aan de werkgever om na te gaan hoeveel woon-werkverplaatsingen de werknemer effectief met de fiets heeft afgelegd en welk deel van de vergoeding is vrijgesteld van belastingen. De werknemer communiceert zijn werkelijke fietsgebruik aan de hand van een verklaring op eer of bewijsstukken.

Bedrijfsfietsen

Loontrekkenden die een bedrijfsfiets krijgen, mogen hun fiets en bijhorende accessoires vrij van belastingen gebruiken, onderhouden en parkeren. Het gaat dus niet om een “voordeel in natura”.

De kosten die de werkgever uitgeeft om de werknemers aan te moedigen de fiets te gebruiken voor hun woon-werkverkeer, zijn tot 100% aftrekbaar. Het gaat daarbij om kosten voor het stallen van fietsen tijden de werkuren (nieuwe of gerenoveerde beschutting), het ter beschikking stellen van kleedkamers en douches en het aankopen, onderhouden en herstellen van bedrijfsfietsen.

Fietsvergoeding en multimodaliteit?

De werknemer heeft ook recht op de vergoeding als hij of zij de fiets combineert met het openbaar vervoer. Let wel: de twee vergoedingen kunnen niet gecumuleerd worden voor eenzelfde deel van het traject. De fietsvergoeding dekt enkel het traject dat de werknemer met de fiets aflegt tussen de woning en de plaats waar hij of zij het openbaar vervoer neemt (heen en terug).

De vergoeding die de werknemer krijgt voor het treinabonnement, wordt belast volgens de gewoonlijke regels (volledige vrijstelling voor de tussenkomst van de werkgever, met een maximum van € 275 of meer als de verplichte tussenkomst van de werkgever hoger is dan € 275).

De vrijstelling: enkele bijzonderheden...

Als alle personeelsleden dezelfde vergoeding krijgen, ongeacht de gebruikte vervoersmiddelen, is de vergoeding van de werknemer niet vrijgesteld van belastingen. De vrijstelling is enkel en alleen van toepassing op de fietsvergoeding voor de woon-werkafstand die de werknemer effectief met de fiets aflegt.

Als de fietsvergoeding meer dan € 0,25 per kilometer bedraagt, wordt het bedrag daarboven gezien als loon en dus ook evenveel belast.

De fietsvergoeding is sinds 1999 ook vrijgesteld van sociale bijdragen. Momenteel bedraagt de vrijstelling maximaal € 0,25 per kilometer. Net zoals bij de inkomstenbelasting, kan een vergoeding die is vrijgesteld van sociale bijdragen enkel een forfaitair bedrag zijn. De fietsvergoeding die wordt afgetrokken van de sociale bijdragen, moet dus ook berekend worden volgens het aantal afgelegde kilometers.

The Bike Project: gratis ondersteuning fietsbeleid Brusselse organisaties

Wil jij werk maken van het fietsbeleid van je organisatie, maar weet je niet waar te beginnen? Dan is The Bike Project wat je zoekt: gratis ondersteuning, aangeboden door Brussel Leefmilieu, bij het opstellen van een fietsbeleid. En dat voor zowel grote ondernemingen als kleine organisaties. Meer info via de links!

Pro Velo ontwikkelt oplossingen op maat voor een vlotte en duurzame overstap naar de fiets en draagt zo bij tot een betere levenskwaliteit.