|

Het Fietsbrevet®: info voor gemeenten

pro_velo_bike_bicycle_brevet_du_cycliste_education

Nodig jullie jeugd uit haar mobiliteit in eigen handen te nemen.

Ouder of school?

Voor mij is het Fietsbrevet niet enkel een manier om kennis te maken met een nieuw vervoersmiddel, het geeft in de eerste plaats een stevige basis voor een nieuwe, duurzame levenswijze
Thomas Verbeeren, mobiliteitsadviseur in Gembloers

Uw rol

De rol van de gemeente bestaat vooral uit het warm maken van de scholen voor het Fietsbrevet. Daarnaast zal ze het project ook gedurende de hele looptijd logistiek en administratief ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld door enthousiaste vrijwilligers te ronselen uit de gemeente.

Voor het Brevet

Wilt u het Fietsbrevet ook in uw gemeente organiseren, dan moet u dit hetzij met eigen middelen doen, hetzij een kandidatuur indienen bij het Gewest (ten laatste voor februari). Wanneer uw kandidatuur wordt aanvaard, of wanneer u het project met eigen middelen wil opstarten, kunt u samen met de daarvoor aangestelde tussenpersonen (zoals de betrokken bestuursleden, de politie, de besturen, lesgevers, Pro Velo) afspreken om het verloop van het project te bespreken. U roept een vergadering samen met alle lokale partners om een tijdpad op te stellen voor de organisatie van de opleidingen en de test op de openbare weg.

Tijdens

U heeft het project reeds een belangrijke impuls gegeven. Nu komt het er vooral op aan dat u de scholen ondersteunt. Vergeet niet dat u een beroep kunt doen op de politie, de gemeenteambtenaars, de gemeenschapswacht, sportinstructeurs, fietsploegen en/of gepensioneerden … Wie deeltijds werkt, kan eveneens ter beschikking worden gesteld van het project.

Na het Brevet

De overhandiging van het Fietsbrevet kan op een feestelijke en ontspannen manier gebeuren. Enkele voorbeelden:

  • een fietsparade in de gemeente;
  • een voorstelling of een ander spektakel...
  • een fietstochtje waarbij na afloop alle deelnemers hun Fietsbrevet overhandigd krijgen;

Kijk hier naar de feestelijke uitreiking van het Fietsbrevet op de Brusselse Grote Markt (juni 2021).

Het Fietsbrevet verdient na afloop een duurzaam en noodzakelijk gevolg. Enkele ideeën ter inspiratie:

  • een fietsbus opstarten (leerlingen fietsen in groep naar school)
  • een schoolvervoersplan opstellen (meer info op mobielbrussel.be of de verkeersslang.be)
  • fietsvriendelijke infrastructuur uitwerken om klein en groot gemakkelijker te laten fietsen in de gemeente en naar de school
  • fietsen aankopen voor scholen ter gebruik bij frequente verplaatsingen (naar het zwembad of de sporthal….)
  • samenwerken met scholen om de schooltassen minder zwaar te maken...

Aarzel niet om contact met ons op te nemen, indien u nog meer advies wilt inwinnen over het organiseren van duurzame activiteiten na afloop van het Fietsbrevet.

Pro Velo ontwikkelt oplossingen op maat voor een vlotte en duurzame overstap naar de fiets en draagt zo bij tot een betere levenskwaliteit.