|

Het Brussels Fietsobservatorium 2016

pro_velo_brussels_bike_bicycle_counting_statistic

Sinds 1998 telt Pro Velo voor Brussel Mobiliteit, in het kader van het Brussels Fietsobservatorium, op verschillende plaatsen in de ochtendspits fietsen. De telling vindt vier keer per jaar plaats. Naast het aantal fietsers, kijken we ook naar specifieke eigenschappen (geslacht, selfservice fietsen, helm). Er wordt ook specifiek geteld ter evaluatie van het gebruik van fietsparkings, fietsverlichting en elektrische fietsen.

Thema: Statistieken
Beleidsniveau: Regio
Jaar: 2016

Aanbesteding: Brussel Mobiliteit

Resultaten 2016

Op een totaal van 103 teluren noteerden we voor het hele gewest tijdens de ochtendspits (van 8 tot 9u) gemiddeld 278 fietsers per uur. Dit is een stijging van 30% ten opzichte van 2015.

Voor het eerst in de geschiedenis van het Observatorium, overschreden we de symbolische grens van 1000 fietsers per uur. (Te Merode in september.)

Sinds 2010

De gemiddelde jaarlijkse groei voor de periode 2010-2016, over de 26 telpunten en 4 telperiodes, bedraagt 14%. Deze gemiddelde jaarlijkse groei wordt omhooggetrokken door ‘goede’ jaren (2011, 2013 en 2016), die de minder ‘goede’ jaren compenseren.

Groeifactoren

De stijging kan door verschillende factoren worden verklaard (problemen met de tunnels, de voetgangerszone, de aanslagen van 22 maart 2016, het weer, mobiliteitspolitiek, infrastructuursverbeteringen, ...). Deze kunnen onmogelijk strikt van elkaar worden gescheiden.

Mannen, vrouwen, kinderen?

In 2016 was 65,8% van de getelde fietsers een man. Het aandeel vrouwelijke fietsers neemt sterker toe dan voorgaande jaren.

Helm

46,5% van de getelde fietsers droeg een helm. In vergelijking met vorig jaar is dit een lichte daling bij mannen en een lichte stijging, wat betreft de vrouwen.

Elektrisch

Voor het eerst telden we in 2016 ook het aandeel elektrische fietsen. Hieruit blijkt dat:

  • elektrische fietsen populairder zijn voor woon-werkverplaatsingen dan voor pleziertochtjes;
  • de elektrische fiets eerder voor lange, dan voor binnen-Brusselse trajecten wordt gebruikt;
  • en dat vrouwen eerder geneigd zijn om elektrisch te fietsen, zeker van en naar het werk, dan mannen.

Villo!

In 2016 was 4,57% van de getelde fietsen een Villo!-huurfiets. Dit is een lichte, relatieve daling, die al sinds 2012 aanhoudt.

Verlichting

Uit onze avondtellingen blijkt dat 63% van de fietsen correct verlicht is. 24% van de getelde fietsen was helemaal niet verlicht.

Veilig geparkeerd

In de loop van de herfst van 2015 onderzochten we de bezettingsgraad van fietsparkings nabij metrostations. De gemiddelde bezettingsgraad bedroeg 67%. Bij meer dan 14 metrostations waren de parkings verzadigd (voor meer dan 80% bezet). 10 parkings waren voor meer dan 100% bezet. (De parking bij metrohalte Troon spant de kroon, met een bezettingsgraad van 158%.) We keken ook naar de wijzen waarop fietsen werden vastgemaakt. 53% van de fietsen werd met een voldoende stevig slot beveiligd. Slechts 6% van de onderzochte fietsen werd gegraveerd.

Het hele verslag

Meer weten? Download hieronder het complete verslag 2016 en de infografie 2016.

Pro Velo ontwikkelt oplossingen op maat voor een vlotte en duurzame overstap naar de fiets en draagt zo bij tot een betere levenskwaliteit.