|

Fietstoerisme

Fietstoerisme is een van de meest dynamische sectoren binnen de toerisme-industrie: het is niet langer een niche voorbehouden aan enkele avonturiers, want ook het grote publiek begint de geneugtes te ontdekken van reizen op trapkracht! Tijd voor een onderzoek!

Thema: Toerisme
Beleidsniveau: Europese instellingen

Met 10,3% van het mondiale bbp, 27,3 miljoen werknemers en zo'n 7% groei per jaar, vormt de toerisme-industrie een fors stuk van de wereldeconomische taart. Langs de andere kant is het ook een sector die verantwoordelijk is voor 8% van de uitstoot van broeikasgassen en klinkt het gemor van overgesolliciteerde inwoners van de grote toeristische trekpleisters luider en luider.

In deze context biedt fietstoerisme een duurzaam alternatief: het is enerzijds ecologisch, en anderzijds zijn er heel wat economische voordelen op lokaal niveau. En last but not least kun je (grootstedelijke) gebieden tot in hun kleinste uithoekjes verkennen!

Fietstoerisme is intussen een van de meest dynamische sectoren binnen de toerisme-industrie: het is niet langer een niche voorbehouden aan enkele avonturiers, want ook het grote publiek begint de geneugtes te ontdekken van reizen op trapkracht! Hier zijn enkele cijfers om het belang en het economische gewicht te kaderen

• + 44 miljard euro in Europa per jaar - of 2,2 miljoen jaarlijkse toeristische fietstochten in de EU, of 11% van de waarde van het Europese toerisme (1);

• 525.000 jobs in de EU - 13% van de banen in de toeristische sector (2);

• Focus Duitsland: 4,5 miljoen reizigers op fietsen - 31,5 miljoen overnachtingen, of 10% van de totale overnachtingen in Duits binnenlands toerisme! (3);

• Focus Frankrijk: 30.200 euro aan economische return per jaar en per kilometer fietsroute - dat wil zeggen 80 euro per dag per fietstoerist die verblijft in de Loire (2), + 20% van de uitgaven in vergelijking met de gemiddelde toerist in Frankrijk (4).

De fietstoerist is een uiterst interessant profiel voor het ontwikkelen van duurzaam toerisme. Hier enkele karakteristieken:

• De fietstoerist blijft 3 keer langer plakken dan de conventionele toerist - tussen 7 en 8 dagen;

• 48% gebruikt het openbaar vervoer om de bestemming te bereiken, vergeleken met 33,8% met de auto;

• 66% van de rondtrekkende fietstoeristen komt van minder ver dan 500 km en heeft z'n eigen fiets mee;

• 2 à 3 personen per groep;

• legt 66,5 km per dag af, met een gemiddelde van 4 pauzes per dag;

• Hoofdactiviteiten: 66% erfgoedbezoek, 29% zwemmen;

• 3 prioriteitscriteria voor het kiezen van een bestemming: veiligheid, kwaliteit van fietsvoorzieningen, kwaliteit van de omgeving;

• 3 oriëntatiemiddelen tijdens de fietstocht: routebeschrijvingen, fietskaarten, smartphones.

(1) European Parliament, Directorate General for Internal Policies, 2012: The European Cycle Route Network EuroVelo, étude: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/474569/IPOL-TRAN_ET(2012)474569(SUM01)_FR.pdf
(2) Vélo & Territoires chiffres clés 2017 par rapport à 2016
(3) L.Lumsdon, R.Weston & all, Euro Velo Le réseau européen d’itinéraires cyclables, Poldep-cohesion (2012), p42
(4) ATOUT France 2009: Spécial économie du vélo

Pro Velo ontwikkelt oplossingen op maat voor een vlotte en duurzame overstap naar de fiets en draagt zo bij tot een betere levenskwaliteit.