|

Vormingen voor professionals

Geef de actieve mobiliteit op jullie school een duwtje in de rug. Organiseer een praktisch gerichte vorming voor leraren en leraren-in-opleiding.

In plaats van vissen voor jullie te vangen, leren wij ook graag vissen. Met heel veel plezier organiseren we samen met jullie opleidingen voor:

  • Leraren. Initiaties in verkeersveiligheidsopleidingen en fietsvaardigheidstrainingen. Hierna zijn de leerkrachten zelf in staat om groepen fietsende kinderen te begeleiden. En een praktische basis in verkeersveiligheid en fietsvaardigheden te onderwijzen.
  • Leraren-in-opleiding (van alle niveaus en richtingen). Tweedaagse opleiding, eventueel opgevolgd door een praktische stage-activiteit.

Onze methodes zijn getest doeltreffend. Onze formules evenwel niet geheim. Voorzie jullie (toekomstige) leerkrachten van onze theoretische kennis en praktische vaardigheden.

Pro Velo ontwikkelt oplossingen op maat voor een vlotte en duurzame overstap naar de fiets en draagt zo bij tot een betere levenskwaliteit.