|

Via Velo

Via Velo

Samen met Brusselse organisaties zet Via Velo volwassenen in het zadel. Soms letterlijk. Een unieke lessenreeks geeft hen de nodige praktische vaardigheden mee en maakt hen wegwijs in het stadsverkeer.

Maar ook volwassenen die wel al kunnen fietsen, maar nog een duwtje in de rug nodig hebben om dit ook in de stad te durven en doen, helpen we op weg. Dit vanuit een expliciet emancipatoir uitgangspunt: fietsen zorgt voor zelfvertrouwen, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen. Daarom richt het programma zich op organisaties die werken rond emancipatie, integratie, gezondheid of mobiliteit. Met hen gaan we in zee om de meest kwetsbare volwassenen te bereiken. Die we vervolgens samen laten proeven van de vrijheid van de fiets.

In augustus 2015 kwam Bruzz een les meevolgen:

De voornaamste doelstellingen

 • De voordelen van de fiets op het vlak van autonomie, emancipatie en sociale cohesie doen beleven, aan de hand van een toegankelijk programma
 • De stad op een andere manier ontdekken en doorkruisen, aan de hand van aangepaste trajecten
 • Aansturen op zoveel mogelijk autonomie (op het vlak van mobiliteit, fietsaankopen en -onderhoud, ...)

In de praktijk

Elk jaar doen we een oproep aan Brusselse organisaties om deel te nemen aan het Via Velo-project. De opleidingscycli worden steeds in samenwerking met deze organisaties georganiseerd, en afgestemd op het specifieke doelpubliek. Dit kunnen zowel mensen zijn die nog helemaal niet kunnen fietsen, als mensen die wel al over de technische vaardigheden beschikken, maar nog niet in de stad op pad kunnen, durven of willen. Samen sturen we, gedurende de looptijd van het project, bij waar nodig.

De opleidingscycli

De groepen worden aangeleverd door de participerende orgaisaties. Op basis hiervan organiseren we samen één of twee opleidingscycli. Het is mogelijk verschillende groepen aan verschillende cycli te laten deelnemen.

De formule "In het zadel"

Deze opleidingscyclus leert deelnemers fietsen. Geen voorkennis vereist. Dit alles in een afgeschermde omgeving.

Doelstellingen
 • De algemene werking van een fiets begrijpen
 • Dynamisch evenwicht bewaren
 • Fietsen in een afgeschermde omgeving
Methodologie
 • 6 sessies van 2u30
 • Maximum 15 personen per groep
 • Doelpubliek: mensen die nog niet of nauwelijks kunnen fietsen

De formule "Zonder wieltjes"

Deelnemers aan deze opleidingscyclus trekken er, in een ontspannen sfeer maar goed omkaderd, samen op uit. We nemen zowel theoretisch als praktisch kennis van de wegcode. We leren ons veilig in de stad en in groep verplaatsen. We stellen ons ook in staat zelf kleine fietsherstellingen uit te voeren.

Doelstellingen
 • De wegcode leren kennen
 • Voorbereiden op, afleggen van groepstochtjes in de stad
 • Basiskennis fietmechanica (kleine herstellingen)
Methodologie
 • 4 sessies van 2u30 + een feestelijke afsluiting
 • Maximum 15 personen per groep
 • Doelpubliek: mensen die al (enigszins) kunnen fietsen

Kosten

Deelnemende organisaties betalen 400 euro per groep. Dit omvat alle kosten met betrekking tot het gebruik van onze fietsen, de opleidingen zelf, en onze opleiders. Het Via Velo-project kan rekenen op cruciale financiële ondersteuning van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brussel Mobiliteit en de Cel Gelijke Kansen en Diversiteit).

De engagementen van deelnemende organisaties

 • Samen met ons een activiteitenkalender opstellen, minstens drie weken voor de start van het project.
 • Deelnemerslijst(en) doorgeven voor het eerste opleidingsmoment. Om de kwaliteit van onze opleidingen te garanderen, moeten de deelnemers deelnemen aan alle sessies. Deelnemers kunnen onmogelijk vervangen worden eens de cycli gestart zijn.
 • De homogeniteit van de groep bewaren: geen mengeling van beginnende en meer gevorderde fietsers.
 • De deelnemers verzekeren.
 • Zelf een (groep) begeleider(s) voorzien. Deze vergezelt (vergezellen) de deelnemers gedurende heel de opleidingscyclus. Begeleiders vormen eerst een aparte opleiding bij ons (theoretisch en praktisch, twee halve dagen). Tijdens deze opleiding leren ze de gebruikte methodologieën kennen en hoe je fietsgroepen veilig in het verkeer begeleidt. Voor het volgen van deze begeleidersopleiding ontvangen ze een attest.
 • Behalve in uitzonderlijke gevallen, vinden alle opleidingsmomenten plaats (of gaan alleszins van start) bij Pro Velo, Londenstraat 15, 1050 Elsene.
 • De opleidingscycli moeten rond zijn voor het einde van het jaar.

Wie kan kandideren?

Alle Brusselse instellingen en organisaties actief in de domeinen integratie, emancipatie, sociale cohesie, diversiteit, actieve mobiliteit of gezondheid.

Kandideren!

Stel je kandidaat om met ons mee te stappen, vervolgens fietsen in het Via Velo-project! Vul hiervoor onderstaand formulier in. Neem zeker contact met ons op in het geval van vragen of problemen!

De opleidingen zijn volledig volgeboekt.

Pro Velo ontwikkelt oplossingen op maat voor een vlotte en duurzame overstap naar de fiets en draagt zo bij tot een betere levenskwaliteit.