|

Vrouwen op de fiets in Brussel

Resultaten van de enquête uit 2019

We zien steeds meer fietsers in de straten van Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zich tot doel heeft gesteld het modale aandeel van de fiets tegen 2030 te verdrievoudigen (Gewestelijk Mobiliteitsplan, 2020), dus nodigt de vaststelling van verschillende trends ons uit om dieper in te gaan op de bijzondere aspecten van de ervaring van vrouwelijke fietsers.

De keuze van het onderzoeksthema is gebaseerd op drie bevindingen die voortvloeien uit de enquêtes en tellingen van fietsers die eerder door het Fietsobservatorium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden uitgevoerd. De eerste bevinding duidt op een aanzienlijk verschil in het aantal fietsers naargelang van het gender: in 2019 was 63,9% van de getelde fietsers mannelijk, tegenover slechts 36,1% vrouwelijk (Pro Velo, 2020). Deze kloof wordt elk jaar kleiner, maar het verschil blijft aanzienlijk.

De tweede bevinding geeft aan dat de risico's van het verkeer een groter obstakel vormen voor vrouwen dan voor mannen om op de fiets te springen (Pro Velo, 2018). Ten slotte suggereert de derde bevinding dat er een verschil is tussen de fietsroutes die vrouwen kiezen en de routes die mannen volgen: vrouwen kiezen vaker voor lokale wegen dan mannen, waardoor ze het verkeer zoveel mogelijk kunnen vermijden (Pro Velo, 2016).

Deze drie bevindingen motiveerden ons dan ook om dit onderzoek te wijden aan de relatie die vrouwen hebben met de fiets om inzicht te krijgen in de genderdimensie van het fietsen in Brussel en te begrijpen in hoeverre de fietservaringen en het fietsen zelf wordt gemoduleerd door het feit dat de fietser een vrouw is.

Benieuwd naar de resultaten?

Pro Velo ontwikkelt oplossingen op maat voor een vlotte en duurzame overstap naar de fiets en draagt zo bij tot een betere levenskwaliteit.