ENRA: fietsverzekering

  • Bescherming tegen diefstal

ENRA biedt twee soorten fietsverzekeringen aan: enerzijds een omniumverzekering die dekking biedt tegen diefstal, pechverhelping en materiële schade, en anderzijds de diefstalverzekering die alleen dekking biedt tegen diefstal.

Overzichtsblad

De polis wordt afgesloten voor een periode van één jaar.

De administratieve afhandeling is enkel mogelijk in het Nederlands. De bijstand is beschikbaar in andere talen.

Tableau assurances ENRA NL

 

Fietsverzekeringen: vergelijkingstabel 2022

Ontdek de analyse en vergelijking van 10 Belgische fietsverzekeringen die fietsdiefstal dekken.

Deze gegevens dateren van april 2022 en zijn indicatief.

Ik raadpleeg de fietsverzekeringvergelijker

Er werd voor elke verzekering een raming gemaakt van de jaarlijkse premie voor drie soorten fietsen met een verschillende waarde. Deze raming is online gemaakt medio april 2022, op basis van een fiets van minder dan een jaar oud.