Safebike: fietsverzekering

  • Bescherming tegen diefstal

Safebike dekt de diefstal van een hele fiets, evenals materiële schade aan de fiets na een diefstal en biedt optionele dekking voor lichamelijk letsel, rechtsbijstand en pechbijstand.

Overzichtsblad

Het contract wordt gesloten voor een periode van een jaar. Deze gegevens dateren van april 2022 en zijn niet uitputtend.

 

Fietsverzekeringen: vergelijkingstabel 2022

Ontdek de analyse en vergelijking van 10 Belgische fietsverzekeringen die fietsdiefstal dekken.

Deze gegevens dateren van april 2022 en zijn indicatief.

Ik raadpleeg de fietsverzekeringvergelijker

Er werd voor elke verzekering een raming gemaakt van de jaarlijkse premie voor drie soorten fietsen met een verschillende waarde. Deze raming is online gemaakt medio april 2022, op basis van een fiets van minder dan een jaar oud.