|

De juiste reflex

Way Too Much: zonder vrees of blaam op de fiets door Brussel

Way Too Much: zonder vrees of blaam op de fiets door Brussel

Meer lezen

Wat zegt de wegcode?

Mag je fietsen met je oortjes in? Of als je onder invloed van alcohol bent? En hoe zit het nu precies met telefoneren?

Meer lezen

De weg delen

“We nemen de weg niet, we delen hem.” Of je nu een fietser, automobilist, voetganger of wie dan ook bent: elke weggebruiker heeft rechten, maar ook plichten. Een korte opfrissing van de wegcode voor een serene verdeling van de weg voor iedereen!

Meer lezen

De fietsstraat

In een fietsstraat mogen fietsers over de gehele breedte van de rijbaan (in het geval van een eenrichtingsstraat) of rijbaan (in het geval van een tweerichtingsstraat) rijden. De maximumsnelheid is er beperkt tot 30 km/u.

Meer lezen

De voetgangerszone

Het is heel erg belangrijk dat voetgangers en fietsers voetgangerszones en groene wegen delen, want enkel zo kunnen we de stadscentra voor beiden aangenamer maken. Bovendien kunnen fietsers zo kortere en kwaliteitsvollere routes nemen, waardoor ze beter beschermd zijn tegen gemotoriseerd verkeer.

Meer lezen

Houding in het verkeer

pro_velo_bicycle_bike_rule_positionning_advices

Fietsen in het verkeer is streng gereglementeerd. Wat moet, wat mag niet? Maar goed fietsgedrag is meer dan kennis van de wegcode alleen.

Meer lezen

Ken jij de voorrangsregels?

pro_velo_bike_bicycle_traffic_positioning_rules_advice

Te weinig mensen kennen de voorrangsregels. De fietssuggestiestrook, bijvoorbeeld, doet mensen al snel de pedalen verliezen...

Meer lezen

De wettelijk verplichte minimumuitrusting voor fietsen

pro_velo_equipment_bike_bicycle_legal

Iedere fiets waarmee op de openbare weg wordt gereden, moet aan een aantal wettelijke vereisten voldoen.

Meer lezen

Fietsverlichting

pro_velo_bike_bicycle_light_lighting

Ga verlicht door het leven. Niet alleen om een boete te vermijden, maar vooral voor je veiligheid.

Meer lezen

De tien fietsgeboden

pro_velo_rules_bike_bicycle

Tien vuistregels voor maximaal fietsplezier.

Meer lezen

Pro Velo ontwikkelt oplossingen op maat voor een vlotte en duurzame overstap naar de fiets en draagt zo bij tot een betere levenskwaliteit.