Bus steekt nieuwe MIVB chauffeurs op de fiets voorbij op amper 60cm

In het kader van het project “Switch à Roue” kregen 80 instructeurs van de MIVB in 2023 een opleiding van Pro Velo om het wederzijds begrip op de weg te verbeteren en de verkeersveiligheid te vergroten. Vandaag geven deze instructeurs hun kennis door aan de 500 nieuwe chauffeurs en conducteurs die de MIVB elk jaar opleidt, inclusief een innovatief experiment: ingehaald worden op de fiets door een bus die aan 35 km/u rijdt!

Vanaf mei word er een spannend experiment toegevoegd aan het opleidingsprogramma op het oefenterrein in Haren: nieuwe chauffeurs moeten op de fiets kruipen en worden ingehaald door een van hun collega’s, die met een snelheid van 35 km/u in een bus van 12 ton rijdt, over een afstand van 60 cm. Dit inhaalmanoeuvre veroorzaakt een krachtige luchtstroom die de tweewielers uit balans brengt, gevolgd door een oorverdovend getoeter als kers op de taart.

Het doel is om buschauffeurs bewust te maken van de noodzaak om een redelijke afstand te houden van fietsers of achter hen te blijven rijden, om zo het veiligheidsgevoel te verhogen. Deze workshop maakt nu deel uit van de opleidingsmodule van de MIVB, die alle nieuwe buschauffeurs zal worden gegeven en aan iedereen die klachten van fietsers ontvangt.

Als fietser krijg je echt de indruk dat de bus sneller rijdt dan in werkelijkheid het geval is. Eerlijk gezegd vind ik dat echt onaangenaam en tegelijk geweldig dat jullie ons dit laten ervaren. Niet iedereen weet hoe het eraan toegaat als fietser,” getuigt een van de chauffeurs in opleiding.

Zelfs als de bus maar 30 of 35 km/u rijdt, kan een bus die een fietser op minder dan een meter inhaalt voor gevaarlijke situaties zorgen en fietsers uit hun evenwicht brengen. De wettelijke minimumafstand voor het inhalen van een fietser binnen de bebouwde kom is één meter, maar de smalle straten van Brussel, die nog verder worden ingeperkt door parkeerplaatsen, maken dit soms onmogelijk. Het doel van deze training is dus niet om buschauffeurs aan te leren hoe ze fietsers moeten inhalen, maar om ze de ervaring vanuit het standpunt van de fietser mee te geven, zodat ze zich bewust worden van het gevaar dat dit kan opleveren.

Dit jaar is het de beurt aan Net Brussel om een opleiding te volgen bij instructeurs van Pro Velo om het wederzijds begrip tussen weggebruikers in de straten van de hoofdstad te verbeteren.

Wordt vervolgd!

Ontdek onze aandachtspunten voor een betere verkeersveiligheid