Fietsen voor iedereen

Om het gebruik van de fiets in België te ontwikkelen en te vergemakkelijken steunt Pro Velo sinds 1992 particulieren, overheden, scholen en bedrijven. Onze diensten zijn erop gericht de fiets voor iedereen toegankelijk te maken door middel van persoonlijke ondersteuning. Pro Velo draagt bij tot een betere levenskwaliteit!

Onze missie

Alle activiteiten van Pro Velo zijn gericht op hetzelfde doel: fietsen voor iedereen toegankelijk maken en (nieuwe) fietsers ondersteunen tijdens hun hele traject. Dat houdt in: op eender welke leeftijd leren fietsen, zelfvertrouwen winnen en autonomie verwerven, experimenteren met verschillende oplossingen, dagelijks op de fiets springen en uiteindelijk de mensen om hen heen overtuigen en inspireren om er ook voor te gaan.

Onze activiteiten

Ontdek onze activiteiten in 3 stappen van het traject: fietser worden, op dagelijkse basis beginnen fietsen en deelnemen aan de ontwikkeling van het fietsen in de Belgische samenleving.

1

Stap 1: op de fiets springen

Om mensen aan te moedigen op de fiets te springen, is het belangrijk te informeren, te sensibiliseren en steun te verlenen in een veilige omgeving. Zo helpen we mensen die willen fietsen om echte of vermeende barrières te overwinnen, zoals economische belemmeringen, een gebrek aan comfort op de fiets, gevoelens van angst en onveiligheid op de weg, te weinig kennis of een gebrek aan basisuitrusting.

2

Stap 2: in het zadel blijven

We stellen een reeks projecten en diensten voor die voor iedereen toegankelijk zijn en die nieuwe of occasionele fietsers helpen om vertrouwen te winnen, om te experimenteren met verschillende oplossingen uit het steeds beter ontwikkelde fietsaanbod en om autonomie te verwerven en zich uit te rusten om dagelijks op de fiets te springen.

3

Stap 3: het woord verspreiden

Met andere woorden, de groeiende populariteit van de fiets in de maatschappij in stand houden en verder ontwikkelen via burgers, maar ook via de overheid en ons intermediaire publiek waarmee we in het kader van onze activiteiten samenwerken.

Pro Velo 2021 in cijfers

57 200

bezoeken aan onze vestigingen

7 193

reparaties in onze ateliers

868

klassen opgeleid via het Fietsbrevet