Ethias: overzichtsblad

De polis wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.

Fietsverzekeringen: vergelijkingstabel 2023

Ontdek de analyse en vergelijking van 12 Belgische fietsverzekeringen die fietsdiefstal dekken.

Deze gegevens dateren van april 2023 en zijn indicatief.

Ik raadpleeg de fietsverzekeringvergelijker

Er werd voor elke verzekering een raming gemaakt van de jaarlijkse premie voor drie soorten fietsen met een verschillende waarde. Deze raming is online gemaakt medio april 2022, op basis van een fiets van minder dan een jaar oud.