Iedereen op de fiets!

Al 30 jaar biedt ons team professionele ondersteuning aan particulieren, overheidsinstanties, scholen en bedrijven in de vorm van diensten en oplossingen “op maat”.

Pro Velo staat bij elke stap aan de zijde van de fietser.

Alle activiteiten van Pro Velo mikken op hetzelfde doel: fietsen voor iedereen toegankelijk maken en (nieuwe) fietsers ondersteunen tijdens hun hele traject. Op eender welke leeftijd leren fietsen, zelfvertrouwen winnen en autonomie verwerven, experimenteren met verschillende oplossingen, dagelijks op de fiets springen en uiteindelijk de mensen om hen heen overtuigen en inspireren om er ook voor te gaan.

 

Stap 1: op de fiets springen

Om mensen aan te moedigen op de fiets te springen, is het belangrijk te informeren, te sensibiliseren en steun te verlenen in een veilige omgeving. Zo helpen we mensen die willen fietsen om echte of vermeende barrières te overwinnen, zoals economische belemmeringen, gebrek aan comfort op de fiets, angst en onveiligheid op de weg, te weinig kennis of geen basisuitrusting.

Onze projecten:

 • Advies en informatie online en in onze vestigingen in Wallonië en Brussel.
 • Praktisch advies, fietsnieuws en informatie op onze website
 • Opleiding in en naar school: Fietsbrevet, Objectif vélo, Fietsuitdagingen en REVe.
 • Opleidingen voor volwassenen: Goed van start en Via Velo.
 • Gegidste fietstochten en events zoals Vollenbike.
 • Sensibiliserings- en communicatiecampagnes.

Stap 2: in het zadel blijven

Na stap 1, waarin we ons publiek willen sensibiliseren, informeren en stimuleren om te gaan fietsen, komt stap 2: hen begeleiden om in het zadel te blijven. We stellen een reeks projecten en diensten voor die voor iedereen toegankelijk zijn en die nieuwe of occasionele fietsers helpen om:

 • vertrouwen te winnen;
 • te experimenteren met verschillende oplossingen uit het steeds beter ontwikkelde fietsaanbod;
 • autonomie te verwerven en zich uit te rusten om dagelijks op de fiets te springen.

Onze projecten:

 • Fietsateliers en fietsgraveringen.
 • Fietsverhuur en -testen.
 • Verkoop van nieuwe en tweedehandse fietsen (fietsbeurzen).
 • ShareABike, deelsysteem met zelfbedieningsfietsen.
 • Opleidingen om veilig in de stad te fietsen: Bike Experience en Ma ville à vélo.
 • Conferentie over fietsreizen en EuroVelo.
 • Communicatiecampagnes.
 • Jaarlijkse tellingen van fietsers in Brussel en Wallonië.

Stap 3: het woord verspreiden

De laatste stap is het woord verspreiden! Met andere woorden, een groeiende integratie van de fiets in de maatschappij in stand houden en verder ontwikkelen via de burgers, maar ook via de overheid en ons intermediaire publiek waarmee we in het kader van onze activiteiten samenwerken. Onze “ambassadeurs” hebben een sneeuwbaleffect door andere burgers te inspireren om op de fiets te springen. Ze kunnen ons ook veel leren over het fietsbeleid en de behoeften van de fietsgemeenschap. Om hen te steunen en er het beste uit te halen, geven we onze vaardigheden aan hen door en bieden we plaatsen waar ze ervaringen kunnen uitwisselen.

Onze projecten:

 • The Bike Project, een programma om bedrijven te begeleiden om werknemers aan te moedigen in het zadel te springen.
 • Bypad-audit, een evaluatie van het fietsbeleid van een gemeente.
 • Opleiding voor begeleiders en instructeurs.
 • Verspreiding van getuigenissen en delen van ervaringen.

Wilt u meer weten over de diensten die wij aanbieden aan professionals, overheden en scholen? Bezoek onze websites:

Professionals Scholen