Happy Streets: samen op weg

  • Samenleving en levensstijl
  • Veiligheid en verkeersvoorschriften

Voetgangers, automobilisten, fietsers: we willen ons allemaal veilig en sereen kunnen verplaatsen. Pro Velo en GRACQ slaan de handen in elkaar om weggebruikers aan te sporen om op positieve wijze na te denken over het delen van de openbare weg. Kennis van de wegcode, tips, sensibiliseringsacties, hoffelijkheid: deze thema's komen allemaal aan bod om de weg met z'n allen beter te delen!

Waarom deze campagne?

Net als bij vele van onze Europese buren zien we in België een ongekende overgang naar een duurzamere mobiliteit. Maar in een openbare ruimte die nog grotendeels door de auto gedomineerd wordt, ondervinden voetgangers, fietsers en automobilisten soms moeilijkheden om de weg te delen, wat vaak uitmondt in gevaarlijk of agressief gedrag.

Met Happy Streets willen we weggebruikers mogelijkheden aanreiken om de onderlinge spanningen te verminderen en om hen terug een glimlach te geven, zodat het delen van de weg zo goed mogelijk verloopt.

Elkaar beter begrijpen om beter de weg te delen

Om gevaarlijke verkeerssituaties te vermijden, is het natuurlijk cruciaal om de wegcode goed te kennen en te respecteren. En dat is niet voldoende het geval:

In onze opleidingen leren we deelnemers veilig fietsen in de stad. Los van het vervoersmiddel dat weggebruikers hanteren, merken we steeds dat dezelfde verkeersregels onvoldoende gekend zijn en voor ergernis op de baan kunnen zorgen.

Tom Geens, Verantwoordelijke opleidingen bij Pro Velo

De wegcode is een gemeenschappelijke taal om het gedrag van andere weggebruikers te begrijpen en ieders veiligheid te verzekeren. Daarom creëerden we een overzicht van 10 weinig gekende verkeersregels, om weggebruikers beter de weg met elkaar te laten delen.

10 regels voor een betere verstandhouding tussen weggebruikers

Hoffelijkheid: het magische ingrediënt?

Het is echter duidelijk dat een betere kennis van de wegcode niet volstaat om conflicten tussen weggebruikers te vermijden. Daarvoor ontbreekt er nog een behoorlijk cruciaal ingrediënt: hoffelijkheid! Vaak volstaat een vriendelijk gebaar of een eenvoudig oogcontact om onbegrip te voorkomen.

We bezochten in het kader van Happy Streets enkele scholen om kinderen te vragen hoe zij over hoffelijkheid denken. Hun onschuld herinnert ons aan de kracht van een eenvoudige ‘dank u’. In de video’s vind je hun ervaringen terug en beter nog, hun waardevolle tips!

kinderen aan het woord

Tegelijkertijd zullen lokale afdelingen van GRACQ, aan het begin van de campagne, 26 acties voeren in Brussel en Wallonië. Het doel? Weggebruikers op constructieve manier aan enkele weinig gekende verkeersregels herinneren.

Kalmte: een vergeten ingrediënt

Het derde element voor een goede verstandhouding tussen verschillende weggebruikers : kalmte. Ontdek onze drie tips om niet te gestresseerd te zijn in het verkeer en om van elke verplaatsing een waar feest te maken!

3 tips om je kalmte te bewaren