Fietsverzekeringen: 4 mogelijke dekkingen

 • Bescherming tegen diefstal

Niet alle verzekeringsmaatschappijen in België bieden dezelfde dekking. Pro Velo geeft je wat meer uitleg over de vier mogelijke dekkingen en vertelt je waar je op moet letten als je je fiets wil verzekeren.

Materiële schade

Dekking bij materiële schade aan de fiets, ongeacht of je schuld hebt of niet. Dit kan schade zijn door een ongeluk, een valpartij, vandalisme, brand (bijv. veroorzaakt door de batterij), of door natuurgeweld.

Afhankelijk van de verzekering kunnen de accessoires gedekt zijn. Over het algemeen zijn de vaste accessoires ook gedekt.

Alle verzekeringen lijsten een aantal uitzonderingen op. De belangrijkste zijn

 • schade door slijtage, door klaarblijkelijk slecht onderhoud of door constructiefouten;
 • schade uitsluitend aan accessoires, banden en de batterij, terwijl er geen andere schade aan de fiets is;
 • louter esthetische schade.

Lichamelijk letsel van de fietser

Dekking bij lichamelijk letsel, als gevolg van een ongeval of valpartij, dat zich voordoet terwijl je de verzekerde fiets gebruikt.

Over het algemeen wordt dit vergoed in de vorm van een financiële bijdrage in de medische kosten, ook in geval van blijvende invaliditeit of overlijden.

Dekking voor fietsdiefstal

Dekking in het geval je fiets gestolen wordt of beschadigd raakt als gevolg van diefstal of een poging daartoe. Hierbij worden ook de accessoires gedekt die vast aan de fiets bevestigd zijn en tot de verzekerde waarde gerekend worden in de polis.

De meeste verzekeringsmaatschappijen eisen dat de fiets op openbare plaatsen aan een vast punt wordt vastgemaakt met een fietsslot dat door hen is goedgekeurd. Sommigen weigeren de duurste fietsen te verzekeren tegen diefstal als ze buiten worden geparkeerd of ’s nachts buiten worden geparkeerd. Andere verzekeringen leggen Brusselaars extra beperkingen op.

Wachttijd

Er is meestal een ‘wachttijd’ vanaf het ogenblik waarop de fiets is gestolen. Pas als de fiets na deze periode nog steeds niet gevonden is, wordt hij effectief als verloren beschouwd. Als de fiets daarentegen vóór het einde van deze wachttijd gevonden wordt, betaalt de verzekeraar de reparatiekosten. De wachttijd varieert van zeven dagen tot een maand.

Bij ’totaal verlies’ of diefstal van de fiets wordt je verzekeringspolis meestal automatisch beëindigd, omdat de verzekerde fiets niet langer in je bezit is.

Uitzonderingen

In alle verzekeringspolissen zijn er een aantal uitzonderingen die niet door de verzekering gedekt worden. De belangrijkste uitzonderingen zijn:

 • diefstal door een familielid van de verzekerde, of een andere kennis die de fiets in bruikleen heeft gehad;
 • diefstal van afneembare accessoires (zoals fietstassen, gps, camera’s, fietspompen, enz.). Sommige verzekeraars dekken ze wel als ze bij de verzekerde waarde zijn inbegrepen, maar enkel als de hele fiets is gestolen;
 • voor elektrische fietsen: indien de batterij is gestolen;
 • diefstal van een wiel of beide wielen (gedekt als de hele fiets wordt gestolen).

Aangifte bij de politie

In geval van diefstal van de fiets moet aangifte gedaan worden bij de politie. De verzekeraar zal je meestal vragen deze aangifte voor te leggen als je de diefstal van de fiets meldt. Het is erg belangrijk om aangifte te doen, want zo kunnen de fietsdiefstallen in kaart worden gebracht, wat de overheid en politici ertoe kan aanzetten maatregelen te nemen om er iets aan te doen.

Pechverhelping

Bij een ongeval, mechanisch defect, elektrische panne of een lekke band, voorziet deze dekking in:

 • ofwel dat je fiets wordt opgehaald en jij wordt gerepatrieerd. Je kan er meestal voor kiezen om je ergens heen te laten brengen, dit kan je huis/woonplaats zijn, een herstelplaats of je bestemming;
 • ofwel dat de fiets ter plaatse wordt gerepareerd, zodat je je weg kan vervolgen.

Deze ‘pechverhelping’ wordt gewoonlijk uitbesteed aan een bedrijf dat is gespecialiseerd in pechverhelping. Normaal gezien kan je enkel op deze dienst een beroep doen binnen België en tot 30 à 50 km over de grenzen.

Uitzonderingen

In alle regelingen rond pechverhelping zijn er een aantal uitzonderingen. De belangrijkste uitzonderingen zijn:

 • terugkerende pannes door gebrekkig onderhoud;
 • pannes die het gevolg zijn van verkeerd gebruik van de fiets;
 • ongevallen tijdens sportevents of wedstrijden;
 • de kosten van reparaties, onderhoud of onderdelen;
 • medische kosten van de verzekerde (soms worden ambulancekosten gedekt);
 • in het algemeen: pechverhelping als de verzekerde zich op minder dan 1 km van zijn of haar huis bevindt.