Een fietsenstalling in je flatgebouw

  • Infrastructuur

Welke stappen kan je ondernemen en hoe kan je je buren overtuigen?

Onze tips

Weinig stalplaats

Het is vaak een hele uitdaging om een appartement te vinden met voldoende fietsstalcapaciteit. Als je je fiets al kan achterlaten in de hal of op een binnenplaats, is het vaak moeilijk om hem ook nog eens vast te zetten. De vlotte doorgang van je buren wordt al snel ondermijnd.

Als er al een (auto)parking voorhanden is, werd er vaak (nog) niet aan een fietsenrek gedacht. En je fiets in de kelder achterlaten wordt al snel een sportactiviteit op zich.

Met tegenzin laat je je fiets achter op straat. Of koop je een plooifiets. Of offer je een stukje autoparking op. Zij die hun fiets niet dagelijks gebruiken, sleuren hem zuchtend de trap op en af. Staat gezellig op het terras. Je tweewieler wordt je in ieder geval al snel tot last.

Inrichting van een fietslokaal

De enige duurzame, echte oplossing: een fietsenstalplaats. Maar hoe begin je hieraan? Als mede-eigenaar van je gebouw, moet je eerste en vooral lid worden van de vereniging van mede-eigenaars. Hierna kan je de toestemming krijgen om een rondvraag te doen. Misschien zijn er wel meer mensen geïnteresseerd? De vraag is vaak groter dan verwacht. En je kent sowieso best zo snel mogelijk alle mogelijke bezwaren.

Hiertegenover kan je verschillende sterke tegenargumenten aanhalen: van minder onderhoudskosten, tot het voorstel om ook een kinderwagenlokaal in te richten. Maar het beste argument is waarschijnlijk steeds de opwaardering van het gebouw. Steeds meer mensen (willen) fietsen in de stad. Een gebouw met geïntegreerde fietsenstalling is een toekomstgericht gebouw.

Nadat de Vereniging van Mede-eigenaars haar akkoord heeft gegeven, begint het praktische werk. Vaak zijn er verschillende verbouwingen nodig. Vraag hiervoor de nodige offertes op. Het spreekt voor zich dat de inrichting van het lokaal in lijn moet liggen met de inrichting van het hele gebouw.

Volg de werken goed op. Zo kan je extra kosten vermijden. Probeer de ruimte optimaal te benutten, bijvoorbeeld aan de hand van op maat gemaakte fietsenrekken. Vergeet ook niet om een huisreglement op te stellen. Doe dit in samenspraak en, in de eerste plaats, om diefstal te vermijden.

In de toekomst

Titel II, Hoofdstuk V, artikel 17 van de Brusselse gewestelijke stedenbouwkundige verordening verplicht de aanwezigheid van een fiets- en kinderwagenlokaal in nieuwe gebouwen. Elke inwoner heeft recht op een plaats in deze lokalen. Deze moeten bovendien makkelijk toegankelijk zijn vanaf de openbare weg. Per fiets wordt er ongeveer 1,2 vierkante meter plaats voorzien, terwijl de ruimte tussen fiets en te mijden obstakels minstens anderhalve meter moet bedragen.