Hoe kunnen we gezinnen aanmoedigen om met de fiets naar school te gaan?

  • Familie

Een Pro Velo-onderzoek naar meer inzicht

Fietsen zit in de lift, maar wordt nog steeds te weinig gebruikt door één segment van de bevolking: kinderen. En toch is er enorm potentieel voor jongeren vanaf het vijfde en zesde leerjaar!

Uit het onderzoek komen twee opvallende cijfers naar voren:

  • een meerderheid van 52% van de ondervraagde leerlingen gaf aan dat ze het liefst met de fiets naar school gingen (tegenover 27% met de auto, 11% met het openbare vervoer en 10% te voet);
  • 85% van de ondervraagde ouders is van mening dat de fiets een efficiënt vervoermiddel is voor verplaatsingen van 1 tot 5 km!

Verschillende deelnemers aan het onderzoek wezen op bepaalde kantelmomenten om kinderen en hun ouders in het zadel te krijgen.

  • Bij een verhuis of verandering van werkplek of school, waarbij het gezin onvermijdelijk opnieuw moet stilstaan bij hun mobiliteit.
  • De overgang naar de middelbare school: een “symbolische” stap naar meer zelfstandigheid voor het kind.
  • Nadat je kind de opleiding “Fietsbrevet” van Pro Velo heeft afgerond: een goede basis om voor te stellen samen naar school te fietsen.

Methodologie

Het onderzoek werd uitgevoerd over een periode van twee jaar, waarbij vooral een kwalitatieve aanpak werd gehanteerd die zowel ouders als kinderen een stem gaf. Pro Velo selecteerde tien basisscholen in Brussel (op basis van geografische criteria, taalcriteria en fietsomgeving) die deelnamen aan elke fase van het onderzoek: individuele interviews (ouders van leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar en vertegenwoordigers van de school), kwantitatieve vragenlijst verspreid onder ouders van leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. Pro Velo stelde ook twaalf focusgroepen samen met in totaal 48 leerlingen en 24 ouders.

Download het volledige onderzoek

Download de samenvatting van het onderzoek

Resultaten en actiepunten

Het onderzoek bracht een aantal specifieke aspecten aan het licht voor de doelgroep gezinnen, waardoor Pro Velo haar adviezen kon verfijnen en verduidelijken, evenals haar opleidingen en projecten op scholen.

Met de steun van