De fietsstraat

  • Veiligheid en verkeersvoorschriften

Een fietsstraat is een straat die ingericht is als fietsroute, maar waarop tevens auto's zijn toegestaan. Dit autogebruik wordt echter beperkt door het karakter en de inrichting van de fietsstraat.

Wat zegt de wegcode

Sinds 13 februari 2012 is het concept “fietsstraat” officieel opgenomen in de wegcode.

Fietsers  mogen  de  ganse  breedte  van  de  rijbaan gebruiken voor zover deze slechts in hun rijrichting  is  opengesteld,  en  de  helft  van  de  breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan in beide rijrichtingen is opengesteld. Alle fietsstraten zijn toegankelijk voor gemotoriseerde voertuigen. Ze mogen weliswaar geen fietsers inhalen en de maximumsnelheid is beperkt tot 30 km/u.

Signalisatie

De fietsstraat wordt aangegeven met een specifiek bord, soms voorzien van markeringen op de grond. Aan het einde van de straat zie je nog eens hetzelfde bord, maar dit keer met een brede rode streep erdoor. De vermelding “fietsstraat” is niet verplicht.

Wat zijn de voordelen van een fietsstraat?

Met fietsstraten kan het fietsnetwerk van een stad of gemeente worden aangevuld zonder dat er nieuwe fietsinfrastructuur nodig is. Het OCW (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw) ziet de volgende voordelen:

  • de fietsstraat is gemakkelijk aan te passen aan het stedelijk weefsel, zonder dat de ruimte wordt versnipperd;
  • alle voorzieningen in de (fiets)straat blijven met de fiets bereikbaar, wat niet altijd het geval is bij een aparte infrastructuur;
  • de ontwikkeling van een fietsstraat heeft weinig impact op de parkeerplaatsen en de voertuigcapaciteit.