Je kind op de fiets

 • Familie
 • Veiligheid en verkeersvoorschriften

Kan je kind al helemaal alleen fietsen en wil je samen in de stad of op het platteland fietsen? We stellen een stap-voor-stapmethode voor om je veilig op weg te helpen.

Stap 1: goed leren fietsen

Ga eerst na of je kind goed het evenwicht houdt op de fiets en of hij.zij weet hoe je moet fietsen (hij.zij houdt zijn.haar evenwicht tijdens het trappen, kan draaien, remmen, enz.)

Stap 2:

Als je kind het fietsen onder de knie heeft, kan je overwegen om samen te gaan fietsen. Goed om weten:

 • In de bebouwde kom mogen twee mensen naast elkaar rijden (zolang het mogelijk is in tegenovergestelde richting over te steken). Fiets links als het kan, zo bescherm je je kind. Zorg ervoor dat er een meter tussen de geparkeerde auto’s en je kind zit om een botsing te vermijden als plots iemand zijn deur open zwaait.
 • Indien mogelijk moet het kind vooraan fietsen en de volwassene achteraan, maar iets meer naar links om te voorkomen dat auto’s niet rakelings langs het kind rijden. Als je een kruispunt nadert, gaat de volwassene naast het kind fietsen, of zelfs een klein beetje ervoor op het kruispunt zelf, om voldoende controle te hebben over de beslissing om aan te zetten of niet.
 • Als je kind al gewend is om in het verkeer te fietsen, kan je hem.haar voor jou laten wachten bij een kruispunt en mondeling instructies geven.
 • In een BEV stellen we net het tegenovergestelde voor, omdat het gevaar van vooraan komt. Je kan dan ook onmiddellijk ook de leiding nemen op het kruispunt.

Stap 3:

 • Zorg ervoor dat je op een begrijpelijke manier communiceert (stop – go, vertragen …)
 • Zorg ervoor dat je de route en de obstakels op voorhand kent.
 • De gevaarlijkste delen kunnen te voet worden afgelegd.
 • Leer je kind de “radar”-reflex: wijs de punten aan waar je in het verkeer op moet letten.
 • Moedig je kind aan tijdens de rit. Bespreek wat goed was en wat minder goed als je bent aankomst.

Op het trottoir rijden?

Een kind mag tot zijn negende op de stoep rijden, maar enkel met een fiets waarvan het wiel maximaal 50 cm in diameter is, banden niet inbegrepen.

Na de leeftijd van 10 jaar mogen fietsers niet meer op de stoep, tenzij aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

 • Er is geen fietspad of het is niet berijdbaar;
 • De weg ligt niet in een bebouwde kom;
 • De fietser moet zich aan de rechterkant van de weg bevinden (dus niet op de linkse stoep);
 • De fietser moet voorrang verlenen aan andere mensen op de stoep.

Ontdek de opleiding “Fietsbrevet” van Pro Velo