Ken jij de voorrangsregels?

  • Veiligheid en verkeersvoorschriften

Van de 30 000 Belgen die door de VAB en Vias werden ondervraagd, slaagde slechts de helft voor een voorrangsregelstest! Vooral bij situaties waarin fietsers betrokken zijn, werden er veel fouten gemaakt.

Een gewaarschuwd fietser…

Fietsers weten slecht wanneer ze voorrang moeten geven aan automobilisten. En omgekeerd. Te weinig mensen kennen het verschil tussen een fietspad en een fietssuggestiestrook. Met vaak serieuze gevolgen: de verwarring daardoor makkelijk ontstaat kan gevaarlijk zijn.

Fietspaden en fietssuggestiestroken

Op een fietspad heb je altijd voorrang, tenzij de wegmarkering of verkeerslichten iets anders aangeven. Op een fietssuggestiestrook is dat echter niet het geval. Hetzelfde geldt voor de fietsstroken die op kasseiwegen zijn aangelegd om het fietscomfort te verhogen (en dus geen echte fietspaden zijn).

Je hebt ook voorrang op voertuigen die achter jou komen als het fietspad plots stopt en op de weg uitkomt. Het fietspad dat wordt aangeduid met het bord D7 of D9 of met twee witte afgebroken lijnen (fietspad dat op de grond is aangeduid) is verplicht voor fietsers, maar maakt geen deel uit van de weg en voertuigen mogen er niet rijden of parkeren. Als je het fietspad verlaat omdat het ten einde loopt, heb je dus voorrang van rechts (zie art. 12.4 pp. 23-24 van de wegcode).

Door de verwarring omtrent de fietssuggestiestrook, vragen de VAB en de Fietsersbond om de fietssuggestiestroken af te schaffen en ze te vervangen door pictogrammen. Het is namelijk belangrijk om visueel te blijven herinneren aan fietsers. De aandacht van automobilisten wordt zo verhoogd en de rijbaan lijkt kleiner waardoor bestuurders trager gaan rijden.

Het Brusselse fietsvademecum “Uitvoering van gemarkeerde fietspaden en fietssuggestiestroken” raadt om veiligheidsredenen aan om fietspaden en -stroken niet aan te duiden bij kruispunten.

Je houding in het verkeer