Pro Velo is ambassadeur van ExpAIR

Pro Velo is trotse ambassadeur van ExpAIR en adopteerde een meetpunt op de Waversesteenweg 178!

Hoe staat het met de luchtkwaliteit in onze buurt? Dat willen wij graag weten. En wij willen het aan jou laten weten. Daarom zijn we nu ambassadeur van ExpAIR.

Met ExpAIR meten de Brusselaars, BRAL en Leefmilieu Brussel opnieuw de luchtkwaliteit. Na het globale beeld van CurieuzenAir meet ExpAIR nu de luchtkwaliteit op de 24 meest vervuilde plaatsen in Brussel. Samen vormen we een secundair meetnetwerk dat een jaar lang de NO2 in de buitenlucht zal meten.

NO2 of stikstofdioxide is een belangrijke indicator van luchtverontreiniging die veroorzaakt wordt door het verkeer. Je zal via ons de NO2-waardes van ons meetpunt een jaar lang kunnen volgen. We zijn benieuwd of we de Europese drempel (40μg/m³ NO2-concentratie) en de nieuwe adviesdrempel van de Wereldgezondheidsorganisatie (10μg/m³ NO2-concentratie) zullen halen.

De metingen gebeuren met twee meetbuisjes, die opgehangen werden aan een paal in de publieke ruimte. De buisjes worden om de twee weken opgehaald door Cargovelo en gaan daarna naar het laboratorium voor analyse. Wij krijgen de resultaten van de analyse en een meetrapport in het midden en op het einde van de campagne met de gedetailleerde resultaten over de luchtkwaliteit aan ons meetpunt.

Als ExpAIR-ambassadeur zullen we communiceren over de resultaten van de luchtkwaliteit in onze buurt. Volg ons een jaar lang om de NO2-waardes te ontdekken in onze buurt Ons plan is om en bekijk alle resultaten op bral.brussels/expair, waar een globale kaart een gedetailleerd beeld zal geven van de impact van het verkeer en de ruimtelijke ordening op de luchtkwaliteit.

BRAL is een stadsbeweging die ijvert voor een duurzaam Brussel. Leefmilieu Brussel is de milieu- en energieadministratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.