Pro Velo, NECC EuroVelo Belgium

Pro Velo, NECC EuroVelo Belgium

Pro Velo is het Nationaal EuroVelo-Coördinatiecentrum (NECC) voor België. Dit betekent dat wij toezien op de goede ontwikkeling van de routes en alle vragen van reizigers beantwoorden.

Op nationaal niveau nemen de Nationale EuroVelo-Coördinatiecentra (NECC) de coördinatie van de fietsroutes voor hun rekening. In België heeft Pro Velo de rol opgenomen als NECC voor de drie gewesten. Hierbij kan zij rekenen op de steun van partners in de toeristische en mobiliteitssector die een samenwerkingsovereenkomst voor dit project hebben gesloten, Visit Flanders voor Vlaanderen, visit.brussels en Brussel Mobiliteit voor Brussel, het CgT, het WBT en de SPW Mobilité et Infrastructure voor Wallonië.

 

De missie van het NECC

Een netwerk van toeristische actoren in België leiden en coördineren

Pro Velo verzamelt en verspreidt kennis over fietstoerisme en duurzaam toerisme onder professionals door maandelijkse het fietstoerisme te monitoren en de samenwerking en medewerking tussen toeristische stakeholders te bevorderen, onder meer via bijeenkomsten en thematische comités op nationaal, gewestelijk en lokaal niveau, om het EuroVelo-netwerk aantrekkelijker te maken en verder uit te bouwen.

Het EuroVelo-netwerk onder het grote publiek promoten, communiceren en optreden als ambassadeur

Pro Velo communiceert met het grote publiek via de nationale EuroVelo-website, bijvoorbeeld door vragen te beantwoorden via eurovelo@provelo.org, door specifieke artikels over het EuroVelo-netwerk te schrijven en te verspreiden in België en Europees niveau, en door specifieke communicatiecampagnes te lanceren, zoals persreizen coördineren, visuele inhoud creëren (zoals video’s) …

Het Belgische deel van EuroVelo-routes vertegenwoordigen op Europees niveau

Pro Velo vertegenwoordigt de Belgische EuroVelo-routes op Europees niveau bij de ECF, door hen op de hoogte te houden van wat er zoal gebeurt met en op het Belgische EuroVelo-netwerk, de Europese website bij te werken en deel te nemen aan de jaarlijkse algemene vergadering.

 

Routes belges de l'EuroVelo

Het Belgische deel van het netwerk ontwikkelen

Het EuroVelo-netwerk in België is een van de best ontwikkelde netwerken in Europa. Bijna het hele netwerk is bewegwijzerd en de kwaliteit van de infrastructuur doet niets onder voor onze Europese buren die bekend staan om hun fietsnetwerken. Bovendien biedt het fietstoerisme aanzienlijke economische voordelen voor een bestemming. Dankzij de samenwerking in het kader van het EuroVelo-netwerk in België, zowel op nationaal, regionaal als lokaal niveau, kunnen we het fietstoerisme en dus eigenlijk alle toeristische bestemmingen promoten om van België een topbestemming voor de fietser te maken!

EuroVelo, de rode draad van het fietstoerisme in Brussel en Wallonië

Pro Velo heeft een webinar gegeven voor stakeholders in de toeristische sector in Wallonië en Brussel. Hierbij werd een beeld geschetst van het profiel van de fietstoeristen in 2021 en een stand van zaken gegeven over het fietstoerisme in Wallonië en in Brussel. Om af te sluiten deelden onze externe gasten, Laurent Savignac en Patrick Fournier, van de Loire à Vélo hun ervaringen.