BXL-Archiweek: Mijn Brussel/Mine Brussels: Rood Kloster naar/to Circularium

Rouge-Cloître, Rue du Rouge-Cloître, Auderghem, Belgique

Register Now

BXL-Archiweek: Mijn Brussel/Mine Brussels: Rood Kloster naar/to Circularium

NL Archiweek : Mijn Brussel: vanaf Rood Klooster naar Circularium

In deze tijden van klimaatcrisis en grondstoffenschaarste is het dringend nodig om het materiaalgebruik in de hedendaagse architectuur kritisch te bekijken. Vele ontginningstechnieken en productieprocessen van materialen zijn energie-intensief en vervuilend. De bouwsector draagt enorm bij tot de huidige klimaatverandering. Nieuwe toekomstbeelden dringen zich op en architectuur moet duurzame alternatieven aanbieden om mee het verschil te maken. BC architects & studies & materials komt ons op uitnodiging van Urban zijn/haar visie toelichten op een twintigtal hedendaagse realisaties in Brussel.

Spring op de fiets en ontdek een selectie van de plaatsen die worden gepresenteerd tijdens de archiweek 2022 (15-23 oktober 2022), de architectuurdagen georganiseerd door urban.brussels

Begeleide fietstocht uitgevoerd door Pro Velo n samenwerking met de curatoren van de tentoonstelling archiweek op initiatief urban.brussels.

Goed om te weten:

  • Vertrekpunt; Rood Kloster (rood kloosterstraat 4 in 1160 Brussel).
  • Aankomst punt: Circularium (Bergensesteenweg 95 in 1070 Brussel
  • Fietstocht in frans om 10u (informatie hier).
  • Geen fiets voorhanden? Huur er eentje bij ons! https://www.provelo.org/nl/page/brussel_stadsfietsenverhuur (Het vertrekpunt is niet Pro Velo maar Rood Kloster en het eindpunt is Circularium)

EN: Archiweek: Brussels is mine from Rouge Cloitre to Circularium

In these times of climate crisis and resource scarcity, there is an urgent need to take a critical look at the use of materials in contemporary architecture. Many material extraction techniques and production processes are energy-intensive and polluting, and the construction sector is a huge contributor to the climate change we are now experiencing. New visions for the future are required and architecture has to come up with sustainable alternatives in order to help make a difference Urban invites BC architects & studies & materials to share with us their opinion on about twenty contemporary buildings in Brussels.

Get on your bike and discover a selection of the places presented during archiweek 2022 (15-23 October 2022), the architecture days organised by urban.brussels.

Bike tour organized by Pro Velo in collaboration with the curators of the exhibition archiweek at the initiative of urban.brussels.

Good to know:

  • Departure: Rouge Cloitre (rue du Rouge Cloitre 4, 1160 Brussels)
  • Arrival: Circularium (Chaussée de Mons 95, 1070 Brussels)
  • Bike tour in french on 10:00 (more information here)
  • We are happy to rent you a bike for the tour, it’s very easy: https://www.provelo.org/en/page/city-bike-rentals (! Departure and arrival are not from Pro Velo)