Brussel’Air-premie stijgt vanaf 1 maart

Vanaf 1 maar stijgt het bedrag van de Brussel’Air-premie, die bedoeld is voor Brusselaars die hun auto aan de kant laten. Zoals besloten door de Brusselse regering, varieert de verhoging van 5 tot 110 euro afhankelijk van het inkomen van de betrokken huishoudens.

De premie voor mensen die hun kentekenplaat inleveren in ruil voor deze tegemoetkoming, stijgt naar 505, 705 en 1.010 euro, afhankelijk van het inkomen van de huishoudens in kwestie. Voordien bedroegen de premies 500, 700 en 900 euro voor respectievelijk de laagste, middelste en hoogste inkomenscategorieën.

Met deze premie kan ook een abonnement voor het openbaar vervoer van de MIVB, gedeelde fietsen van Villo!, gedeelde voertuigen van Cambio en Poppy of zelf taxi-diensten van ‘Victor’ worden aangekocht. Het beschikbare fietsbudget wordt via deze premie nu een “fiets- en micromobiliteitsbudget” waardoor het minimum van 250 naar 200 euro daalt.

Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de premie was dat de auto minstens twee opeenvolgende jaren op naam van de aanvrager moest staan alvorens de kentekenplaat kon worden ingediend. Dankzij de nieuwe regeling is dit nu verkort naar minimaal één ononderbroken jaar. Elk premieverzoek moet ook binnen zes maanden na het schrappen van de kentekenplaat worden ingediend. In 2023 werden meer dan 1.200 Brussel’Air-premies toegekend, waarvan 60 procent aan huishoudens met een laag inkomen.