Hoe evolueert de luchtkwaliteit in Brussel?

Zoals we al hadden aangekondigd aan het begin van het jaar, waren de resultaten van de luchtkwaliteit in de zomer van 2023 van ons meetpunt op de Waversesteenweg in het kader van het ExpAIR-project niet om over naar huis te schrijven. Hoewel eind juli de eerste meting van 12,3 µg/m³ al boven de WHO-drempel (10 µg/m³) lag, was die begin september bijna drie keer zo hoog (31,5 µg/m³). De slechte resultaten kunnen enerzijds verklaard worden door de start van het nieuwe schooljaar en het verkeer dat terug aanzwengelt. Anderzijds moeten we ook rekening houden met de weersomstandigheden: wind en regen zijn bevorderlijk voor de luchtkwaliteit en spelen hier dus ook een rol.

Is de luchtkwaliteit intussen verbeterd?

Het antwoord is simpel: helemaal niet. Tussen juni en december 2023 bedroeg de gemiddelde concentratie aan stikstofdioxide (NO²) van ons meetpunt 22,9 µg/m³. De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) heeft volgens wetenschappelijke studies een grenswaarde van 10 µg/m³ op jaarbasis vastgelegd.

Vanaf 10 µg/m³ kan er al, vooral voor kwetsbare groepen zoals bijvoorbeeld kinderen en ouderen, een effect op de gezondheid worden vastgesteld. Vanaf 20 µg/m³ wordt dit nefaster voor de hele bevolking. Hoewel de Europese grenswaarde op jaarbasis vandaag op 40 µg/m³ ligt, is een voorlopig gemiddelde tussen de 40 µg/m³ en 10 µg/m³ dus niet synoniem voor gezonde lucht volgens de WGO dus.

Het Europees Parlement herbekijkt dezer dagen de huidige Europese norm, juist omdat meer en meer studies aantonen dat waardes onder de 40 µg/m³ en boven de 10 µg/m³ ook nefaste gevolgen kunnen hebben op de gezondheid van de mens, vooral dus voor kwetsbare groepen zoals bijvoorbeeld kinderen of ouderen, en mensen met longproblemen.

En hoe zit dat in de rest van Brussel?

Op de ExpAIR-kaart kan je de tweewekelijkse gemiddeldes bekijken van alle meetpunten. De meetpunten met de slechtste luchtkwaliteit, met een gemiddelde van boven de 40 µg/m³, zijn: de Piersstraat, de Vlaamsepoort en de Guldenvlieslaan. Die laatste ligt vlakbij Pro Velo en heeft een gemiddelde van 41,9 µg/m³. Sainctelette bengelt er net onder met een gemiddelde van 39 µg/m³. Daarnaast vallen er veel gemiddeldes boven de 30 µg/m³, andere vallen tussen de 20 µg/m³ en 30 µg/m³.

Ontdek de luchtkwaliteit in heel Brussel