Drie jaar Stad 30 in Brussel: succes bevestigd met minder ongevallen en minder lawaai

1 januari 2021 was het begin van een tijdperk van tragere mobiliteit in Brussel, met de invoering van de algemene snelheidsbeperking van 30 km/u. Drie jaar later viert Stad 30 haar succes met positieve resultaten die duidelijk aangeven dat onze Belgische hoofdstad is getransformeerd.

Lagere gemiddelde snelheid verlaagd en hogere naleving van de snelheidslimieten

Het initiatief had een onmiddellijk effect op de verlaging van de gemiddelde snelheid en in 2023 stelden we vast dat de snelheidslimieten ook steeds meer worden gerespecteerd. Deze trend heeft geleid tot minder ernstige ongelukken en geluidsoverlast in de stad.

In een reactie op de resultaten zei Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt: “Dat onze stad nu rustiger is, is het resultaat van duizenden automobilisten die zich aan Stad 30 hebben aangepast. Minder ongevallen, minder slachtoffers, minder lawaai: Stad 30 maakt onze stad aangenamer en leefbaarder.”

Betere naleving van de snelheidslimieten

De snelheidsmetingen uitgevoerd door Brussel Mobiliteit toonden een zichtbare daling van de gemiddelde snelheid op alle wegen aan, wat erop duidt dat automobilisten zich steeds beter aan de snelheidslimieten houden. Het gunstige effect van Stad 30 strekt zich zelfs uit tot wegen waar de snelheidslimieten zijn gewijzigd.

Minder ernstige ongelukken

De snelheidsverlaging heeft een aanzienlijk effect gehad op de vermindering van het aantal en de ernst van de ongevallen. De cijfers voor de eerste drie kwartalen van 2023 geven een dalende trend weer, wat het positieve effect van Stad 30 bevestigt. Vooral voetgangers en automobilisten hebben geprofiteerd van de nieuwe regels, want het aantal slachtoffers in deze categorie is het laagste sinds 2010. Maar we zien ook een daling van het aantal gewonden onder fietsers en gebruikers van steps, wat een significante daling is na een periode van sterke stijgingen voor en tijdens COVID-19. Deze trend is nog opvallender als we dit vergelijken met de aanzienlijke toename van het aantal verplaatsingen met deze vervoersmiddelen.

Minder lawaai en meer levenskwaliteit

Bovendien heeft de overgang van 50 naar 30 km/u. bijgedragen aan een aanzienlijke vermindering van het verkeerslawaai, in sommige gevallen zelfs met meer dan de helft. Uit gegevens van Leefmilieu Brussel blijkt dat de geluidsniveaus zijn gedaald, waardoor de levenskwaliteit van de Brusselaars is verbeterd. Deze maatregel heeft ook een positief effect op de volksgezondheid en helpt gehoorproblemen, slapeloosheid en cardiovasculaire risico’s veroorzaakt door geluidshinder te verminderen.

Marie Poupé, geluidsdeskundige bij Leefmilieu Brussel, benadrukte: “Deze ontwikkeling is positief voor de rust, de gezondheid en de nachtrust van de Brusselaars”.

Nieuwe flitspalen zorgen voor meer snelheidscontroles

Om de snelheidslimieten te handhaven is Brussel Mobiliteit van plan om dit jaar 14 nieuwe flitspalen te installeren op strategische routes in de stad. De gesprekken met de betrokken gemeenten en politiezones zijn volop aan de gang.

Stad 30 in Brussel blijft een pionier in Europa en inspireert andere grote steden om haar voorbeeld te volgen en veiligere, rustigere en duurzamere omgevingen te creëren.