Nieuwe opleiding voor fietskoeriers

Fietskoeriers kunnen sinds kort een speciale opleiding te volgen van twee maanden, waarbij ze erkend worden als “cruciale spelers in de ecologische transitie”. De bedoeling hiervan is om het beroep minder precair maken. Inmiddels hebben elf kandidaten de opleiding succesvol afgerond.

De opleiding is een initiatief van de cyclo-logistieke coöperatie Urbike en het Brusselse opleidingscentrum Logisticity, in samenwerking met interimbureau Exaris en de vzw CyCLO. Hoewel er slechts twaalf beschikbare opleidingsplaatsen waren, ontving Urbike 45 aanmeldingen. Elf van de twaalf kandidaten hebben de opleiding succesvol afgerond, en 5 cursisten zijn intussen al aan de slag gegaan in de sector.

Deze nieuwe opleidingen bundelt de verschillende vaardigheden van een goede fietskoerier: zwaar beladen cargofietsen besturen, ze inpakken, goederen controleren en de verkeersregels kennen. Daarnaast komen ook de sociale vaardigheden aan bod: geweldloze communicatie, samenwerken met een team en interactie met klanten, alsook lessen over hun rechten en plichten als werknemer.

Volgens het kabinet van minister van Werkgelegenheid Bernard Clerfayt (Défi) is de vraag naar fietskoeriers verdubbeld in de afgelopen twee jaar dankzij de bewustwording van het belang van duurzame vervoersalternatieven in de sector van de stadslogistiek. Deze opleiding is niet alleen nuttig, maar helpt ook om het werk naar waarde te schatten en uit de precariteit te halen.

Ontdek de opleiding