|

Activiteitenverslag 2020

De fiets is ‘crisisbestendig’

In een artikel in The Conversation wijst Frédéric Héran op de grote veerkracht van de fiets doorheen de geschiedenis telkens onze samenleving geconfronteerd werd met een breuk met het verleden: ‘de fiets heeft zich altijd verbazingwekkend goed aangepast aan de moeilijkste omstandigheden, waarbij telkens weer een aspect van zijn vele voordelen naar voren kwam’, schrijft hij. De huidige crisis is hierbij geen uitzondering. In 2020 heeft de fiets opnieuw enorm aan populariteit gewonnen en er kwam een nieuw facet aan het licht: de gezondheid. We weten dus dat fiets van nature veerkrachtig is, maar ook onze teamleden hebben een sterk staaltje aanpassingsvermogen aan de dag gelegd, ook al betekende dit soms dat ze hun eigen vak moesten heruitvinden. Enerzijds om al deze nieuwe fietsers te begeleiden bij de (her)ontdekking van de fiets en anderzijds om alternatieven en oplossingen aan te reiken in een nieuwe en beperkende context.

Dit activiteitenverslag 2020 weerspiegelt de professionaliteit en creativiteit van onze teams om de fiets in België te bevorderen, zonder in te boeten aan kwaliteit.

Pro Velo ontwikkelt oplossingen op maat voor een vlotte en duurzame overstap naar de fiets en draagt zo bij tot een betere levenskwaliteit.