|

Het Brussels Fietsobservatorium 2018

Op vraag van het Hoofdstedelijk Gewest telt Pro Velo sinds 1998 fietsers op de Brusselse wegen. Deze tellingen worden uitgevoerd in het kader van het Brussels Fietsobservatorium en vinden vier keer per jaar op vaste plaatsen plaats. Dit staat ons toe trends te analyseren. Naast het aantal fietsers, kijken we ook naar specifieke eigenschappen (geslacht, selfservice-fietsen, verlichting, al dan niet elektrisch, helmdracht) en evalueren we de parkeergelegenheid en -diefstalveiligheid.

Thema: Statistieken
Beleidsniveau: Regio
Jaar: 2018

Methode

  • Ochtendtellingen op 26 plaatsen in Brussel, 4 keer per jaar
  • Specifieke metingen met betrekking tot fietsparkeergelegenheid aan verschillende OV-haltes.
  • Avondtellingen op 4 locaties om verlichting te kunnen evalueren
  • Tellingen voor de verschillende types fietsen (stadsfietsen, elektrische fietsen, speeds pedelecs, plooifietsen, cargo- en bakfietsen, Villo! en free floating fietsen) op 8 verschillende locaties (gloednieuwe rubriek)

Resultaten

Het aantal fietsers nam in 2018 met 15,7% gevoelig toe ten opzichte van 2017. De stijgende curve die sinds 2000 waarneembaar is, zet zich dus verder met een jaarlijkse gemiddelde groei sinds 2010 van 13%!

Op de fiets, het hele jaar door!

Mensen die voor de fiets kiezen, trappen lustig door elk seizoen heen. De maand september kende de grootste toename van fietsers met maar liefst 28%. Mei was de zwakste groeier met 2%. Voor januari en november tekenden we een stijging op van respectievelijk 18 % en 17 % ten opzichte van 2017.

Man-vrouwverdeling

Deze cijfers zijn nagenoeg hetzelfde als vorig jaar. Nog steeds blijven vrouwen ongeveer een derde van de Brusselse fietsers uitmaken.

Helmdracht

In 2018 droeg 55,45% van de getelde fietsers een helm. Vrouwen bewogen zich nét iets vaker gehelmd voort dan mannen (56% tegenover 55%).

Verlicht

Tijdens onze avondtellingen stelden we vast dat 73% van de fietsen wettelijk verlicht waren. 14% van de getelde fietsen was helemaal niet verlicht. Dit is een merkbare verbetering ten opzichte van vorig jaar, toen het aantal onverlichte fietsen 20% bedroeg.

Veilig parkeren

De bezettingsgraad van fietsparkings nabij belangrijke metrohaltes bedraagt 43%. Van de geparkeerde fietsen, was 86% correct met een stevig slot vastgemaakt. Slechts 1% van de gestalde fietsen was gegraveerd.

Villo!

In 2018 was 5% van de getelde fietsen een Villo!-deelfiets.

Telpaal

In 2018 heeft Brussel Mobiliteit 10 automatische fietstellers geïnstalleerd, verdeeld over het Brussels Gewest. Het is nog even wachten tot we aan de slag kunnen met deze cijfers (nog geen volledig jaar in dienst), maar via onderstaande links kun je toch al een kijkje nemen op wat er dagelijks beweegt in fietsend Brussel:

- Mobigis

- Platform data mobility

Volledig verslag

Het Fietsobservatorium, toen

Zin om te grasduinen in het verleden? Dat kan! Neus er op los in de verslagen van het Fietsobservatorium van 2014 tot 2017.

Dossier, hier!

Is je dorst naar fietskennis nog niet gelest en zit het goed met je Frans? Hieronder vind je alle Fietsobservatoria sinds 2001. Bon appétit!

Volledig Fietsobservatorium

Pro Velo ontwikkelt oplossingen op maat voor een vlotte en duurzame overstap naar de fiets en draagt zo bij tot een betere levenskwaliteit.