|

Fietsen is gezond, snel en veilig

Fietsen is gezond

  • Een recente studie van de Universiteit van Utrecht wijst nogmaals ondubbelzinnig op de gezondheidsvoordelen van fietsen: de mogelijke gezondheidsnadelen – ten gevolge van slechte lucht en mogelijke ongevallen – wegen niet op tegen de aantoonbare gezondheidsvoordelen. Voor mensen die voor korte trajecten van de auto overstappen op de fiets, zijn de gezondheidsvoordelen op het vlak van levensverwachting gemiddeld zelfs 9 keer groter dan de nadelen.
  • De Wereldgezondheidsorganisatie raadt aan minstens 30 minuten per dag te bewegen.
  • Fietsen vermindert het risico op kanker, diabetes en hart- en vaatziekten.
  • Mensen die regelmatig fietsen verhogen hun levensverwachting met twee jaar. (Hillman, Cycling towards health and safety, 1994)

Fietsen is snel

  • In steden ligt de gemiddelde snelheid van auto’s in de spits tussen 12 en 21 km/u. Die van fietsen is 15 km/u.
  • In de bebouwde kom is de fiets het snelste vervoersmiddel voor afstanden korter dan 5 km.
  • Meestal vind je voor een fiets veel makkelijker parkeerplaats dan voor een auto.
  • Fietsen zijn veel minder afhankelijk van vervelende verkeersomstandigheden (drukte, ongevallen, …) dan andere vervoersmiddelen. Op de fiets weet je altijd ongeveer hoelang je over een traject zal doen.

Fietsen is veilig

Ook het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid ziet dat de grootste bijdrage aan fietsverkeersveiligheid een groter aantal fietsers: in buurten waarin er meer mensen fietsen, is het risico op ongevallen kleiner. Dit principe heet “safety by numbers”.

Als we de cijfers van het aantal fietsongevallen bekijken, zien we dat er meer gebeuren. Maar omdat het aantal fietsers veel harder stijgt, dáált het relatieve aantal fietsongevallen eigenlijk. Brussel is nog geen echte fietsstad, maar moét dit absoluut worden. Door in te zetten op “safety by numbers” zullen we er geraken!”
Bianca Debaets, Brussels Staatssecretaris voor het verkeersveiligheidsbeleid

Eenzijdige ongevallen

Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid voegt hier verder aan toe dat 87% van de fietsongevallen ongevallen zijn waarbij fietsers zichzelf blesseren. Deze zijn vaak relatief eenvoudig te vermijden: met een aantal vuistregels en goed materiaal geraak je al een heel eind.

Als je goed uitgerust op de fiets stapt, verplaats je je snel, gezond en veilig. Je hoeft geen rekening te houden met de uren van de spits of de bus. Je draagt bij aan een aangenamere stad en een betere levenskwaliteit.

Elders op het web

Pro Velo ontwikkelt oplossingen op maat voor een vlotte en duurzame overstap naar de fiets en draagt zo bij tot een betere levenskwaliteit.