|

Het Fietsbrevet®: info voor ouders

Het is belangrijk je kind te ondersteunen en aan te moedigen in dit avontuur, wat soms een grote inspanning zal vragen.

School of gemeente?

Nu hij zijn Brevet heeft, kunnen we hem makkelijker zelfstandig de weg op laten gaan
Joëlle, mama van Baptiste uit Bergen

Uw rol

Het is belangrijk als ouder uw kind te ondersteunen en aan te moedigen in dit avontuur, wat soms een grote inspanning zal vragen. Wijs uw kind erop dat deze ervaring een grote plus is voor een zelfstandige toekomst. Uw voordeel? Een gerust gevoel van veiligheid en... voor uzelf meer vrijhied natuurlijk.

Fiets gerust enkele keren mee met uw zoon of dochter. Bij de eerste trajecten wordt dit zeker geapprecieerd. Bovendien ziet u zo dat uw kind het fietsen ook daadwerkelijk beheerst en kan u met een gerust hart de dag tegemoet.

Voor het Brevet

Wat is het Fietsbrevet?

Het Fietsbrevet is een pedagogisch parcours (5 à 6 dagen) voorgesteld aan de leerlingen van het vijfde leerjaar. Het is bedoeld om leerlingen verantwoordelijk te maken voor hun fietsgedrag op de openbare weg en bij te dragen aan hun mobiliteit, door hen relevante elementen uit het verkeersreglement bij te brengen zodat ze een veilig fietsgedrag ontwikkelen.

Wat zijn de doelen?

Het Fietsbrevet wil kinderen aanmoedigen om de fiets (meer) te gebruiken, de reflex doen ontstaan om een gepast vervoersmiddel te kiezen, zin geven om te bewegen en wijzen op de (herwonnen) bewegingsvrijheid. Algemener wil het Fietsbrevet dus bijdragen tot meer zelfvertrouwen, autonomie en verantwoordelijkheid ten opzichte van zichzelf en andere gebruikers. We willen laten proeven van gezonde activiteiten, die het lichaam in beweging zetten.

Waarom op deze leeftijd (vijfde leerjaar – 10-11 jaar)?

In het algemeen biedt de leeftijd van 10 jaar voldoende psychische, motorische, zintuiglijk, ruimtelijke en psychologische bekwaamheid die toelaat om complexe situaties aan te pakken. Vanaf deze leeftijd kunnen kinderen zich beter situeren in de ruimte, bezitten ze voldoende uithoudingsvermogen om zichzelf elke dag opnieuw te verbeteren. Bovendien begint er een nieuwe cyclus (5-6) waardoor de nieuwe bekwaamheden niet alleen in het zesde leerjaar van pas kunnen komen, maar ook na de lagere school een nieuwe verplaatsingsgewoonte kan worden.

Is deelname verplicht?

Enkel om dringende gemotiveerde redenen is het mogelijk om niet deel te nemen. En waarom zou u het uw kind ook verbieden en zo te riskeren dat hij geïsoleerd geraakt tijdens de vele uren waarop de klas wel bezig is met deze activiteit? Om de veiligheid hoeft u zich geen zorgen te maken, want dit wordt voor het maximum gegarandeerd. Uw kind zal ook tot niets verplicht worden, indien hij zich niet op zijn gemak voelt of indien de begeleider vindt dat hij er nog niet klaar voor is. Het project wil immers concreet meewerken aan de ontwikkeling van jongeren en aan verbetering in verband met mobiliteit en verkeersveiligheid.

Wie organiseert dit project?

Het is een initiatief afkomstig van Wallonië en wordt ook door hen gefinancierd in het kader van 'fietsbaar Wallonië' alsook door het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Het wordt uitgevoerd door Pro Velo in samenwerking met de gemeente, Vias (het oude BIVV), de school, de leerkracht, soms de politie, het gemeentepersoneel en vrijwilligers zoals (groot)ouders, wielerclubs, oud-studenten, enz.

Tijdens

Hoe kan ik dit project ondersteunen?

U kunt uw hulp aanbieden aan de leerkrachten om hen te begeleiden bij de fietsuitstapjes
een opleiding volgen om een “lokale kern” te ontwikkelen van contactpersonen in de gemeente en indien nodig, begeleider of leerkracht worden.

Hoe kan ik mijn kind helpen?

Uw kind heeft uw vertrouwen en actieve ondersteuning nodig om dit project tot een goed einde te brengen, wat dikwijls een grote inspanning, doorzettingsvermogen, zelfoverstijging, welwillendheid en verwerking zal vragen.

Concreet betekent dit:

 • Controleer zorgvuldig zijn fiets en voorzie de fiets indien nodig van een grondig onderhoud. Uw kind verplaatst zich met de fiets, dus zijn veiligheid hangt ook samen met de goede werking van zijn verplaatsingsmiddel (aangepaste grootte, goed afgestelde en efficiënte remmen, banden goed opgepompt en niet versleten, ketting goed gesmeerd, goed afgestelde en soepele versnellingen,…);
 • Kies samen de gepaste uitrusting, afhankelijk van het weer (regen of koud weer);
 • Moedig aan, feliciteer;
 • Geef hem vertrouwen, dan zal hij ook in zichzelf vertrouwen krijgen;
 • Luister naar wat hij u vertelt over het project;
 • Stimuleer om een dagboek in te vullen bij thuiskomt.

Volgen de lesgevers de kinderen op de openbare weg?

De overgrote meerderheid van de leerkrachten (titularissen en/of turnleraars) gaan samen met de lesgevers van Pro Velo de openbare weg op en verzekeren zelf de scholing. In uitzonderlijke gevallen zal een ander persoon door de school worden aangesteld, maar dit enkel indien er dwingende redenen zijn.

Is de veiligheid van mijn kind verzekerd tijdens deze fietsuitjes?

Dit aspect heeft natuurlijk de hoogste prioriteit en is zelfs het belangrijkste voor het project en haar doelen. De methode werd ontwikkeld door Pro Velo en zij passen dit voortdurend aan en dat al meer dan 15 jaar lang. Hierdoor kunnen zijn een maximum aan veiligheid garanderen en dit komt vooral doordat ze zich steeds progressief in de situatie plaatsen, goed omringd te zijn en het dragen van goed zichtbare fluovestjes. Het parcours van het Brevet wordt eerst afgebakend en geanalyseerd in groep, vervolgens gaan de kinderen een voor een voorbij alle delicate plaatsen, onder het toeziend oog van een volwassene die ze, daar waar nodig is, onmiddellijk verbetert. Ten slotte zullen de kinderen meerdere kruispunten achter elkaar nemen op een bepaalde weg.
Hoewel er al tienduizenden kinderen hun Brevet behaald hebben, is er tot nog toe geen enkel ongeval gebeurd.
In 2011 heeft immers 20% van de doelgroep hun Fietsbrevet ingediend in de Fédération Wallonie-Bruxelles.

Na afloop

Is mijn kind klaar om met zijn Brevet overal te rijden?

Nee. Hoewel elke kind verschillend is, zijn sommige kinderen meer op hun gemak dan anderen. Het Fietsbrevet garandeert enkel dat het kind de competenties verworven heeft om zich te verplaatsen op een gekend traject, waarvan we hem de moeilijke punten hebben aangeduid en waarop hij kon oefenen onder begeleiding van een volwassene.

Het gaat om een aanzet, waardoor uw kind nog de nood heeft dat u hem een beetje begeleidt op verschillende trajecten die hij regelmatig aflegt, om zijn scholing te perfectioneren, nog aan vertrouwen te winnen en zijn ervaring te doen toenemen. We vragen namelijk ook niet aan een stagiaire timmerman om een huis in hout te bouwen…

Mijn kind heeft zijn Brevet niet gehaald, mag hij nog met de fiets rijden?

Natuurlijk, maar u moet wel in het achterhoofd houden dat hij enkele bekwaamheden nog niet volledig onder de knie heeft. U kunt dit probleem wel oplossen door hem in de praktijk te begeleiden. Het Fietsbrevet is geen rijbewijs voor de fiets, maar het gaat wel degelijk om een nauwkeurige constatering van de capaciteit, zoals een foto van de ontwikkeling van uw kind op dat moment.

Meestal is diegene die zijn Brevet niet haalt ook diegene die de meeste vooruitgang heeft gemaakt. Het is vaak een kwestie van tijd en uren op de fiets.

Indien uw kind bovendien het Brevet opnieuw wil doen, dan heeft hij de kans om het in het zesde leerjaar opnieuw te doen na overleg met de school en Pro Velo.

Hoe kan ik ondersteunen eens het Fietsbrevet is behaald?

 • Begeleid in het begin de gewoonlijke trajecten (school, vrienden, sport,…), markeer en analyseer samen de delicate punten, en laat uw kind tonen dat hij in staat is deze situaties te beheren vooraleer u hem toelaat alleen zijn verplaatsingen te doen;
 • Luister naar wat uw kind heeft geleerd, misschien steekt u er zelf ook nog iets van op;
 • Verlicht zijn boekentas, doe dit in overleg met de leerkracht;
 • Stel aan andere ouders voor om een “Fietsbus" te organiseren (waarbij de leerlingen in groep naar school fietsen) in samenwerking met de school en de gemeente;
 • Vertrek met een gerust hart naar het werk, u moet hem niet meer naar school voeren en voelt niet meer de stress waarmee dit vaak gepaard gaat;
 • Met de fiets is uw kind zelfstandiger en steeds op tijd, want hij staat niet meer met u in de file. Dit zal zeer waarschijnlijk ook bijdragen tot een verbetering van de schoolprestaties, aangezien een matinale fysieke inspanning (’s morgens met de fiets naar school) de aandacht en de concentratie bevordert;
 • Zorg ervoor dat uw kind goed is uitgerust tegen regen (waterdichte jas, broek en schoenen, helm met oogscherm of pet,…) en tegen koude (wanten, muts, pet met oorkleppen of band, warme onderkleding, warme jas,…). Dit maakt het voor hem mogelijk een volledig jaar te kunnen fietsen zonder zich daarbij te veel zorgen te moeten maken over het weer, dat niet zo regenachtig is als u zou denken.

Wat kan ik doen als ik wil begeleiden, maar ik me niet op mijn gemak voel op de fiets?

Pro Velo en de Fietsersbond stellen privé- of groepslessen voor om volwassenen en/of kinderen te leren fietsen, maar ook om zich los te maken en het verkeer te begrijpen.

Pro Velo ontwikkelt oplossingen op maat voor een vlotte en duurzame overstap naar de fiets en draagt zo bij tot een betere levenskwaliteit.