|

Nieuwe fietsers in Brussel: wie zijn ze, wat drijft hen?

Het aantal fietsers in Brussel stijgt fors. Om deze trend beter te kunnen ondersteunen, vroeg Brussel Mobiliteit aan Pro Velo om binnen het kader van het Brussels Fietsobservatorium te onderzoeken wie deze Brusselaars zijn, die zich vanaf 2015, of later, met de fiets verplaatsen. Wat zette hen hiertoe aan? Hoe verplaatsten ze zich daarvoor? Hoe hebben ze de fiets ondertussen in hun mobiliteit geïntegreerd?

In totaal werden bijna 660 mensen bevraagd. Na analyse blijkt dat een groot deel van de nieuwe Brusselfietsers eerder jong (tussen 25 en 39 jaar oud) is. De meerderheid van hen is werknemend.

Wat remt hen af?

Waarom fietsten ze niet eerder? Waarom fietsen ze niet meer? De door nieuwe Brusselfietsers vaakst aangehaalde obstakels voor meer fietsmobiliteit in Brussel zijn:

  • gevaar in het verkeer (15,5% van de nieuwe fietsers),
  • zich niet op het gemak voelen in het verkeer (10,2%) en
  • onvoldoende fietsvoorzieningen (7,4%).

In totaal heeft 33% van de opgegeven hindernissen betrekking op de verkeersveiligheid. 36% van de nieuwe fietsers geeft echter hindernissen op die niet gerelateerd zijn aan de infrastructuur:

  • 18% van de respondenten had er simpelweg niet eerder aan gedacht om zich per fiets te verplaatsen,
  • 12% woonde niet in Brussel en
  • 6% had geen fiets.

Niet-infrastructurele hefbomen

Dit betekent dus dat er, naast de ontwikkeling of verbetering van gedegen fietsinfrastructuren, ook andere hefbomen zijn om het aantal fietsers te doen stijgen. Hoewel infrastructuurverbeteringen cruciaal zijn, mag het belang van bewustmakingscampagnes en promotie rond de fiets niet worden onderschat.

Deze resultaten verschillen per geslacht: de belangrijkste reden waarom vrouwen niet eerder fietsten zijn gevaarlijke verkeersituaties (22%), terwijl 21% van de mannen er gewoon niet eerder aan had gedacht om op de fiets te springen.

Modal shift

De modal shift naar de fiets voltrekt zich vandaag voornamelijk onder mensen die zich daarvoor vooral met het openbare vervoer verplaatsten (70%). 20% van de nieuwe Brusselfietsers verplaatste zich vroeger met de auto. Hierbij gelden de inefficiëntie van het openbare vervoer (23% van de respondenten), files (17%), een verhuis naar Brussel (8%), economische redenen (7%), het gebrek aan parkeergelegenheid (6%) en de aanslagen van 2016 (5%) als de belangrijkste motieven om op de fiets over te stappen.

Type fiets en multimodaliteit

70% van de nieuwe fietsers kiest voor een klassieke stadsfiets, 11% gaat voor een vouwfiets en 9% voor een elektrische fiets. We stellen vast dat 24% van de respondenten de fiets combineert met een andere vervoerswijze.

Weer of geen weer

Hoewel de regen - meer nog dan de winter - mensen ervan weerhoudt om de fiets te gebruiken, stelt toch bijna de helft van de respondenten dat ze hun mobiliteitsgewoonten niet wijzigt bij winter- of regenweer.

Fietsvriendelijkste maatregelen

Gebruikservaren met een recente overstap naar de fiets, vroegen we de nieuwe Brusselfietsers welke maatregelen volgens hen het best zouden worden ondernomen om de fietsvriendelijkheid van de stad te vergroten. De meeste van hen willen vooral veiligere fietsinfrastructuur (66% van de nieuwe fietsers), gevolgd door minder wagens op de weg (16%).

Verkeersdruk

Hoewel het – we kunnen het nauwelijks voldoende benadrukken – belangrijk is om eerst en vooral te zorgen voor een coherente en kwalitatieve fietsinfrastructuur, stellen we vast dit onder andere nodig is vanwege de grote verkeersdrukte. De verkeersdrukte verminderen vermindert, met andere woorden, ook de druk op de infrastructuren.

Meer weten?

Pro Velo ontwikkelt oplossingen op maat voor een vlotte en duurzame overstap naar de fiets en draagt zo bij tot een betere levenskwaliteit.