|

Persbericht: Lokale fietspolitiek: gemeentebestuur Jette op studiedag in Gent

Gent, 1/3/2018 - Deze donderdag 1 maart is de Brusselse gemeente Jette op studiedag in Gent. Doel van deze studiedag, die door de vzw Pro Velo wordt georganiseerd, is het uitwisselen van best practices op het vlak van lokaal fietsbeleid. Gent geldt in Vlaanderen als voorbeeld van een ambitieuze mobiliteitspolitiek, terwijl Jette bij de besten van de Brusselse klas behoort.

De Bike Brussels Award voor beste Brusselse fietsgemeente is een beloning voor ons ambitieus fietsbeleid. Tegelijkertijd motiveert het ons om nog beter te doen. In die zin is de uitstap naar Gent de ideale prijs. We hopen terug te keren met nieuwe mogelijkheden en ideeën die we dan in Jette kunnen toepassen om de fietser de plek te geven die hij verdient.
Nathalie De Swaef, schepen voor mobiliteit in Jette

Jette, Brusselse voorbeeldgemeente

De Brusselse gemeente kaapte afgelopen september immers niet voor niets de eerste Bike Brussels Awardin de categorie voor gemeenten weg met de steun van Brussel Mobiliteit. Hiermee prijsde de jury mobiliteitsprofessionals het fietsbeleid dat Jette al jarenlang volhoudt. Dit is vaak kleinschalig, maar ook altijd concreet en ambitieus, en bewijst dat gemeenten over veel manoeuvreerruimte beschikken inzake (fiets)mobiliteit.

Zo werden er de laatste jaren 6 lokale fietsroutes ingericht, wordt er bij wegenwerken steeds aan de fiets gedacht, wordt er veel werk gemaakt van fietsparkings, stelt de gemeente aankooppremies voor elektrische fietsen voor, geldt er op 90% van de Jetse wegen een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur, ...

Studiereis naar Gent: uitwisselen van best practices

Naast de professionele waardering, kwam de Bike Brussels Award voor Jette ook met een concrete prijs: deze studiereis naar Gent, die door Pro Velo werd georganiseerd. De Brusselse delegatie wordt geleid door de burgemeester van Jette Hervé Doyen en schepen voor mobiliteit Nathalie De Swaef. Verder worden ook Brussel Mobiliteit en het kabinet van gewestelijk mobiliteitsminister Pascal Smet vertegenwoordigd. Zij worden in Gent verwelkomd door schepen van mobiliteit Filip Watteeuw en zijn kabinet.

Naast momenten van uitwisseling, discussie en reflectie, vindt er ook een fietstocht in Gent plaats. Geen betere manier om de Gentse oplossingen voor infrastructurele, logistieke, parkeer- en circulatievraagstukken te illustreren!

Pro Velo ontwikkelt oplossingen op maat voor een vlotte en duurzame overstap naar de fiets en draagt zo bij tot een betere levenskwaliteit.