Door het rode licht rijden: mag dat?

  • Veiligheid en verkeersvoorschriften

Fietsers kunnen door een rood of oranje licht rijden als een verkeersbord hen daartoe toestemming geeft. Een heel praktische maatregel die tijd bespaart.

Bord B22

Het B22 bord laat fietsers toe om door een rood of oranje verkeerslicht te rijden om rechtsaf te slaan, als ze voorrang verlenen aan andere weggebruikers op de openbare weg of rijbaan.

Bord B23

Bord B23 laat fietsers toe om door het rode of oranje verkeerslicht te rijden om rechtdoor te gaan, op voorwaarde dat ze vanaf het rode of oranje licht voorrang verlenen aan elke andere bestuurder op de weg.

Fietsers mogen de verkeerslichten met het B23-bord negeren als ze de verkeersstroom niet hinderen.

Voorrang op verkeerslichten

Deze borden verschenen in februari 2012 in het Belgisch Staatsblad en hebben voorrang op verkeerslichten. Dit is een uitzondering, want de voorrang van lichtsignalen is het algemene principe in de wegcode.