Eerste resultaten ExpAIR blijken zorgwekkend

ExpAIR is een samenwerking van BRAL met Leefmilieu Brussel en een twintigtal Brusselse organisaties en bedrijven waarbij 24 meetpunten werden opgehangen, verspreid over het hele gewest, die de concentratie aan stikstofdioxide (NO²) meten. Ze werden opgehangen op plaatsen waarvan BRAL vermoedde dat de luchtkwaliteit er slecht was, maar waar geen officieel meetstation hangt. Zoals eerder aangekondigd, heeft Pro Velo een meetpunt geadopteerd op de Waversesteenweg maar uit de eerste resultaten blijkt dat er zeker geen reden is tot feest.

Wat is NO² precies?

NO², beter bekend als stikstofdioxide, is een belangrijke indicator van luchtverontreiniging die veroorzaakt wordt door het verkeer. Hoewel de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 10 microgram NO2 aanschrijft als advieswaarde voor gezonde lucht, ligt de Europese drempel op 40 microgram NO2 per kubieke meter lucht per jaar. Als de lucht tussen de 10 en 25 microgram NO2 bevat, dan is die al schadelijk voor kwetsbare groepen. Boven de 25 microgram NO2 is die schadelijk voor iedereen.

Geen reden tot feest

De metingen van BRAL zijn begonnen in juli 2023 en zullen een volledig jaar duren, telkens in periodes van 2 weken om de gemiddelde NO²-waarde te meten van het netwerk. We hebben nu de resultaten ontvangen tot en met de aanvang van het nieuwe schooljaar op 4 september 2023.

De eerste resultaten laten niets aan de verbeelding over. Zeker op de grote assen zien we erg zorgwekkende resultaten, met zelfs waarden boven de 70 microgram. Ook in residentiële buurten zoals de Piersstraat in Molenbeek werden waarden boven de 40 microgram gemeten.

De resultaten van ons meetpunt op de Waversesteenweg zijn niet om over naar huis te schrijven. Hoewel eind juli de eerste meting van 12,3 µg/m³ al boven de WHO-drempel (10 µg/m³) lag, was die begin september bijna drie keer zo hoog (31,5 µg/m³). De slechte resultaten kunnen enerzijds verklaard worden door de start van het nieuwe schooljaar en het verkeer dat terug aanzwengelt. Anderzijds moeten we ook rekening houden met de weersomstandigheden: wind en regen zijn bevorderlijk voor de luchtkwaliteit en spelen hier dus ook een rol.

Is fietsen in Brussel dan wel gezond?

Als fietser word je blootgesteld aan deze luchtverontreiniging, net als iedereen die in een stedelijke omgeving woont of werkt!

Verhoogt fietsen – zelfs op een rustige manier – je ademhaling en je hartslag dan niet en zorgt dat er net niet voor dat je meer luchtverontreiniging opneemt dan wanneer je geen fysieke inspanning levert? Ja, maar studies tonen toch de positieve gezondheidseffecten van fietsen aan, zelfs in sterk verontreinigde steden. De voordelen van fietsen wegen voor een heel groot deel op tegen het negatieve effect van het inademen van verontreinigende stoffen.

Bovendien hebben talrijke studies ook aangetoond dat de lucht in de afgesloten ruimtes van de auto ook behoorlijk verontreinigd is. Als je in de auto zit, ben je dus niet beschermd tegen de luchtvervuiling, maar stel je je bloot aan lucht die nog sterker verontreinigd is dan de buitenlucht. Het is dus belangrijk dat we ons allen samen inspannen om de bron van deze luchtverontreiniging in te perken: door te fietsen draag je bij aan een gezondere lucht in onze steden.

Ontdek de eerste tussentijdse resultaten van ExpAIR