De weg delen

 • Veiligheid en verkeersvoorschriften

“We nemen de weg niet, we delen hem.” Of je nu een fietser, automobilist, voetganger of wie dan ook bent: elke weggebruiker heeft rechten, maar ook plichten. Een korte opfrissing van de wegcode voor een serene verdeling van de weg voor iedereen!

Als automobilist

 • Als je parallel aan de weg geparkeerd staat en uit je voertuig wil stappen: kijk achter je vooraleer je de deur opent. Net op dat moment kan een fietser voorbijkomen.
 • Zorg ervoor dat je niet op en fietspad parkeert. Je mag ook niet binnen vijf meter parkeren van de plaats waar fietsers gedwongen worden het fietspad te verlaten. En denk eraan dat je ook niet mag parkeren op een zebrapad, zelfs niet in de file.
 • Houd een zijdelingse afstand van een meter (binnen de bebouwde kom) en anderhalve meter (buiten de bebouwde kom) als je een fietser inhaalt. Sla ook niet te snel af.

Als fietser

 • Je mag met z’n tweeën in de bebouwde kom rijden, zolang je de doorgang in de tegenovergestelde richting niet belemmert. Dit mag ook buiten de bebouwde kom, maar als er een auto aankomt, moet je wel in achter elkaar gaan rijden.
 • In de bebouwde kom mogen volwassen fietsers de stoep niet gebruiken, tenzij aan de volgende voorwaarden wordt voldaan. Een kind daarentegen mag op de stoep rijden tot hij/zij tien jaar is, maar enkel met een fiets waarvan het wiel maximaal 50 cm in diameter is (banden niet inbegrepen). Buiten de stad mag je op de stoep rijden als er geen fietspad is, maar je mag niet vergeten dat de voetganger voorrang heeft.
 • Als er een fietspad aanwezig en berijdbaar is (witte lijnen op de grond en/of verkeersbord(en)), dan ben je ook verplicht om dit te gebruiken. Je mag het alleen verlaten als je inhaalt of van richting verandert.

Als voetganger

 • Je moet op de stoep trottoir wandelen. Als er geen stoep is, kan je op het fietspad wandelen (denk eraan dat fietsers voorrang hebben) of aan de linkerkant van de weg.
 • In voetgangerszones kan je de volle breedte van de weg gebruiken. Sommige voertuigen mogen ook in de voetgangerszone rijden (stapvoets), net als fietsers, als dit is aangegeven door verkeersborden.
 • Als er een zebrapad is op minder dan 20 m, dan ben je verplicht om dit te gebruiken. Als er binnen 20 m geen oversteekplaats is, kan je gewoon over de weg oversteken, maar dan heb je geen voorrang in het verkeer.

De principes van harmonieus samenleven op de weg

 • Wees welwillend ten opzichte van het foutieve gedrag van andere gebruikers. Opzettelijke handelingen zijn eerder zeldzaam.
 • Laat situaties los waarvoor jij niet verantwoordelijk bent.
 • gebruik de edele kunst van het dialogeren om misverstanden tussen gebruikers op te klaren.
 • Communiceer om een gemoedelijke ruimte te creëren.
 • Respecteer de wegcode, de andere gebruikers en jezelf.
 • Je streeft hetzelfde doel na: punt B  vlot en in een goed humeur bereiken vanaf punt A. Maak van de andere gebruiker een bondgenoot in plaats van een tegenstander.