Fietsongevallen: verzekering

  • Veiligheid en verkeersvoorschriften

Je bent verzekerd, maar je weet niet of je de burgerlijke aansprakelijkheid of rechtsbijstand moet inschakelen? Wat zijn de procedures voor lichamelijk en psychisch letsel? We zetten het even op een rijtje!

Burgerlijke aansprakelijkheid of rechtsbijstand?

Als fietser kan je een beroep doen op je BA-verzekering als je in schuld bent. Dit in tegenstelling tot de rechtsbijstand, die ingeroepen kan worden als je in het gelijk gesteld wordt en/of gewond bent door schuld.

Het is beter om eerst een beroep te doen op de rechtsbijstandsverzekering. Je moet altijd eerst via de verzekering gaan voor je een advocaat inschakelt, anders worden de honoraria van de advocaat niet vergoed. Nadat je contact hebt opgenomen met de verzekering kan je dan een advocaat inschakelen (met een schriftelijk bewijs dat je naar de verzekeringsmaatschappij stuurt). De verzekering stelt geen bepaalde advocaat voor: het is aan jou om er een te kiezen.

In eerste instantie is het de verzekeraar die het dossier beheert, voor die het doorgeeft aan je advocaat. Elke verzekeringsmaatschappij probeert, vanaf het begin, de zaak in der minne te schikken, zonder advocaat. Dit is de regel!

Goed om weten: zelfs als de fietser schuld heeft: wordt zijn.haar eigen schade vergoed. Als hij.zij verantwoordelijk is voor het ongeluk, moet zijn eigen verzekeraar de derde schadeloosstellen. Als de fietser daarentegen geen BA-verzekering heeft, moet hij.zij de schadevergoeding zelf betalen.

Advies van verzekeraars

Het valt alle fietsers aan te raden om een aansprakelijkheidsverzekering te nemen. Wanneer je als fietser in gebreke bent, zal deze verzekering zijn nut bewijzen bij de terugbetaling van een deel van de kosten.

Persoonlijke, psychische, huishoudelijke en materiële schade

Als een fietser gewond is en niet tevreden is met de toegekende vergoeding, kan hij of zij zelf een arts aanstellen. Die zal de belangen van de fietser – de gewonde – behartigen. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, kan een derde arts gevraagd worden om de andere twee artsen tot overeenstemming te brengen.

Zelfs wanneer je maar lichtjes gewond bent of in heel beperkte mate pijn ervaart, consulteer je best zo snel mogelijk een dokter om de ernst van de blessure te laten inschatten. Vergeet daarbij niet de morele schade, posttraumatische stress of andere psychologische aspecten (zie overzicht hieronder) te vermelden.

Als er schade is aan de fiets, kan de fietser de schade laten vaststellen. Er kan ook om een tegenexpertise gevraagd worden en als er geen overeenstemming bereikt wordt, kan de fietser een advocaat inschakelen.

In geval van psychische schade kan de advocaat van de fietser de tegenpartij om morele schadevergoeding vragen (bv. een verontschuldiging). Het slachtoffer moet voor de dokter alles goed uiteenzetten wat hij.zij gevoeld heeft, zodat het later in het dossier wordt opgenomen en het onderwerp is van een specifiek verzoek om schadevergoeding. Het slachtoffer zal er misschien niet uit zichzelf aan denken, maar het is wel belangrijk!

Bij de vergoeding wordt ook rekening gehouden met huishoudelijke schade (als je bijvoorbeeld terugkomt van acht dagen ziekenhuis en een beroep moet doen op een derde om het huishouden te doen). Bij de financiële waardering wordt rekening gehouden met de samenstelling van het huishouden.

Advies van verzekeraars

We raden alle fietsers sterk aan om een verzekering te nemen en te controleren welke risico’s gedekt zijn (vooral met speedpedelecs en elektrische fietsen).

Verzekeringscontract

Lees je verzekeringscontract even goed door om te weten in welke mate je verzekeraar je juridische kosten en gerechtskosten dekt.

Er is geen eenduidige regel, het hangt allemaal wat af van de verzekeraar en van wat er in de algemene voorwaarden staat.

Het eerste wat je moet doen is je verzekeringscontract opnieuw lezen (bijvoorbeeld om na te gaan of het in de algemene voorwaarden is opgenomen dat ze kunnen weigeren om tussenbeide te komen). Het loont ook de moeite om een advocaat te raadplegen als je een aanbod krijgt van een verzekeringsmaatschappij, om er zeker van te zijn dat je geen recht hebt op meer.