Ongevallen met de fiets: veelgestelde vragen

  • Veiligheid en verkeersvoorschriften

Wat moet je doen bij een ongeval? Is er een andere weggebruiker bij betrokken? Voor wie zijn de kosten? Welke verzekering moet ik aanspreken als de verplaatsing tijdens de werkuren gebeurde? Pro Velo beantwoordt de meest gestelde vragen.

Ongeluk zonder andere betrokkenen

Heb je een ongeval gehad terwijl je alleen fietste, zonder dat er een andere weggebruiker bij betrokken was? Zelfs als je een fietsverzekering hebt die ‘materiële schade’ en/of ‘lichamelijk letsel’ dekt, zijn ongevallen waarbij geen derde partij is betrokken over het algemeen niet gedekt. Je ziektekosten zijn gedekt door je ziekteverzekering en/of je aanvullende verzekering, net als bij elk ander ongeval.

Als dit ongeval te wijten is aan de slechte staat van de weg of het fietspad, dan licht je best ook de wegbeheerder in.

Ongeluk met een andere weggebruiker

Let erop dat je altijd een ongeval meldt, ook als het een andere fietser is of als je denkt dat je niet gewond bent! Laat – indien mogelijk – getuigen het aanrijdingsformulier invullen. 

Je kan er een modelformulier aanvragen bij je verzekeraar. Heb je geen aanrijdingsformulier, dan kan je zelf een document invullen dat als aanrijdingsformulier zal dienen, zorg er gewoon voor dat je alle essentiële informatie vermeldt: datum en plaats van het ongeval, namen en contactgegevens van de betrokkenen en eventuele getuigen, beschrijving van het ongeval, identificatie van de voertuigen, verzekering van de partijen, handtekening van beide partijen, enz.

Fiets- en familiale verzekering

Je hebt een ongeluk gehad waarbij een andere weggebruiker is betrokken. Je hebt een ‘familiale’ verzekering en een fietsverzekering. De andere weggebruiker heeft eveneens een verzekering die zijn verplaatsing dekt. Voor wie zijn de kosten?

Vul een aanrijdingsformulier in

Maak je geen zorgen als je daarna wat verdwaald raakt tussen je verschillende verzekeringspolissen. De verzekeraars zullen bepalen welke kosten worden gedekt, afhankelijk van de omstandigheden van het ongeval, de aansprakelijkheden, enz.

Maar het is natuurlijk altijd beter om niet ‘dubbel verzekerd’ te zijn. Als je bijvoorbeeld een familiale verzekering hebt, die geen beperkingen oplegt voor fietsers, dan is het eigenlijk niet nodig om nog een afzonderlijke ‘fietsverzekering’ af te sluiten.

Beelden als bewijsmateriaal?

Kan een boordcamera als bewijs gebruikt worden?

Ja en nee. Het hangt allemaal af van de situatie. In afwezigheid van een afzonderlijke wet, mag je een boordcamera bezitten en gebruiken. Maar de verspreiding van de beelden is strikt gereglementeerd. Je moet met andere woorden aandacht hebben voor de bescherming van persoonsgegevens (gezichten van mensen, nummerplaten, enz.). Als je op straat filmt, ben je in een openbare ruimte, waardoor dit dus als een overtreding wordt beschouwd. Zelfs al is het filmen in de eerste plaats bedoeld om bescherming te bieden… maar in de rechtspraak kunnen camerabeelden eventueel als bewijsmateriaal aanvaard worden. Het hangt af per geval.

Goed om weten: verplaats de fiets en auto’s niet na het ongeval. Fotografeer zo snel mogelijk de situatie, de borden, enz. en noteer onmiddellijk de contactgegevens van de getuigen (huisadres, e-mail, telefoon, achternaam en voornaam, enz.).

Advies van advocaten

Wil je een boordcamera gebruiken? Zoek er dan eentje die op het einde van de dag de beelden verwijdert. Op die manier vermijd je de beelden te lang bij te houden en kan je aantonen dat je de camera enkel gebruikt als bewijsmateriaal bij een ongeval en dat je de wetgeving rond bescherming van persoonsgegevens respecteert.

Bij gebrek aan een getuige en/of in het geval van een vluchtmisdrijf kan de fietser naar de politie gaan, een klacht indienen en vragen dat de politie de beelden van de straatcamera bekijkt. De politie kan deze gegevens dan aan het proces-verbaal toevoegen. Dit is belangrijk, want het kan ertoe leiden dat het parket de verdachte dagvaardt. De beelden van de politiecamera’s worden gedurende 1 maand bewaard.

Arbeidsongeval

De verzekering van je werkgever dekt je lichamelijke letsel bij een ongeval op weg van en naar het werk, maar dekt doorgaans geen schade aan derden. Lees de rubrieken hierboven voor meer info over materiële schade aan je eigen fiets bij ongevallen met derden. Is er geen andere weggebruiker betrokken, dan zijn de kosten voor de reparatie van de fiets voor eigen rekening.

Tijdens de verplaatsing naar bestemming waar je je lunchpauze neemt, ben je normaal ook gedekt door de verzekering van de werkgever. Maar als je je fiets voor recreatieve doeleinden gebruikt tijdens de lunchpauze (een fietstochtje, sporten), dan wordt het ongeval niet door de werkgever gedekt.